חפש

גן ילדים - מעל 5 ילדים, משפחתון - עד 5 ילדים
ליד

לדוגמא: מעפילי אגוז 6 רחובותחיפוש מתקדם
גישה - שיטת רגו אמילי
הקדמה
 
אנו מבחינים בשיטות הוראה מגוונות בגני הילדים, לכל שיטה ישנה תפישת עולם משלה בנושא חינוכו של הילד הרך בשנותיו הראשונות בתוך מסגרת גן הילדים שבו הוא נמצא. ישנן שלוש שיטות עיקריות והן:
 

 שיטת רג'יו אמיליה
 
שיטת רג'יו אמיליה
שיטה זו שמה דגש על איך ללמד  את הילד ולא על התוכן הנלמד. באמצעות שיטה זו הילד מפתח את סקרנותו הטבעית ומקבל כל יום ללמידה עצמית. הילד שואל שאלות
 
שיטת רג'יו אמיליה מבוססת על היסודות הבאים:
 
1. לכל ילד יש היכולת לבנות לעצמו את לימודו.
 
2. ליחסי הגומלין בין הגורמים השונים כגון: הורים, מורים, משפחה וכו' יש השפעה על
    הילד.
 
3. יש צורך בסביבה לימודית אסטתית ונאה להתפתחותו של הילד.
 
4. יש צורך בשיתוף פעולה בין ההורים למורים.
 
5. יש לתת לעל ילד להתקדם ע"פ הקצב שלו.
 
6. צריך להכין תבנית לימודים משתנה בהראם לעניין שבו מגלים הילדים.

7. ע"י חקר הסביבה שבו נמצא הילד אנו מפתחים את המעורבות והפעילות של
    הילדמעודדים את סקרנותו וכו', ושימושו שאמצעים טכנולוגים שונים.
 
8. יש לתעד את הפעילויות השונות, שנעשו ע"י הילד בעזרת הצגת תוצרים,
     צילומים הקלטות וכו'.
 
אפשר ללמד בגן באמצעות פרויקטים שנתיים שנמשכים לאורך כל השנה או באמצעות ברויקטים חד פעמים בהראם לצרכיו של הילד.


גני ילדים | גני ילדים לפי ערים | גני ילדים לפי שכונות | ספקים | הגננת – פורטל גני ילדים בישראל | Created by: Pixiesoft & Raz Marketing