חפש

גן ילדים - מעל 5 ילדים, משפחתון - עד 5 ילדים
ליד

לדוגמא: מעפילי אגוז 6 רחובותחיפוש מתקדם
נתיבי לימוד - לימודים סדירים
 
 
 
 
נתיבי לימוד  - לימודים סדירים
אודות המסלול לגיל הרך
רישום וקבלה
לימודים סדירים
לימודי ההתמחות:
החוג לאמנות  
החוג לטבע ומדע
החוג לספרות ילדים
תוכניות יחודיות לגיל הרך:
השתלמויות
מרכז משאבי הדרכה לגיל הרך - מכללת לוינסקי
 
תכנית א' - תכנית להכשרת גננות ומורות לכיתות א' ב' (כפל הסמכה)
 
תעודה: תעודת הוראה לגיל הרך גן א'-ב'         
תואר:  B.Ed. - בוגר בהוראה בהתמחות הנבחרת
 
אודות
התכנית מיועדת להסמכת מורות–גננות ומאפשרת לסטודנטים ללמוד ולהתנסות בהוראה בטווח הגילים לידה עד 8. בחירה בתכנית לימודים זה מאפשרת השתלבות בעבודה במעונות, בגנונים, בגני טרום טרום חובה, בכיתות א-ב ובחטיבות הצעירות המשלבות גן וכיתה א'.
הכשרת הסטודנט להוראה ולעבודה איכותית עם ילדים צעירים בכלל ועם ילדי בית הספר תתמקד בשלושת התחומים הבאים:
 
· הילד והתפתחותו
· תוכניות הלימודים בבית הספר
· המערכת החינוכית הכוללת את צוות הגן, המורים, המנהל , ההורים והקהילה.
 
בתהליך ההכשרה יודגשו תכנים הקשורים להתפתחות הילד בגיל הרך תוך העמקה בנושאי הסתגלות, צרכים ייחודיים של ילדים, כשרות חברתית, רכישת שפה דבורה וכתובה, רכישת שפה מתמטית, מקרא, מורשת ותרבות.
 
מטרות
 
  • פיתוח והעצמת היכולת לעבוד עם שתי מסגרות חינוכיות: גן הילדים  וכיתות היסוד בבית הספר היסודי
  • הכרת תיאוריות התפתחותיות הקשורות בהתפתחות הפסיכומוטורית, החברתית, הרגשית והקוגניטיבית של הילד הצעיר תוך הכרת מאפייני התנהגות וצרכים המייחדים כל גיל
  • טיפוח היכולת לתכנן תכנית חינוכית המבוססת על הענות לצרכי התלמידים בכל תחום
  • הכרת תיאוריות בפסיכולוגיה התפתחותית וחינוכית הנגזרות מתיאוריות פילוסופיות וסוציולוגיות של החינוך במטרה לגבש זהות מקצועית של המחנך בגיל הרך
  • הרחבת הידע והכרת דרכי ההוראה בגיל הרך במקצועות הבאים: ספרות ילדים, טבע ומדע, אמנות פלסטית, מוסיקה ותנועה, מחשבים בחינוך, מקרא, מורשת ותרבות. תוך העמקה בתחום אחד על פי בחירה 
  • הוראת קריאה-כתיבה וחשבון תוך התאמתם להתפתחותו של הילד ובהתייחס לתהליכי הלמידה של הילד בגיל הרך 
  • הובלה וניהול צוות חינוכי ויכולת לארגן סביבה חינוכית בגן ובביה"ס 
  • פיתוח היכולת והידע לעבודה עם הורים ועם צוות מקצועי.
 
מבנה התכנית
 
תכנית הלימודים מורכבת מהמוקדים הבאים:
 
לימודי חינוך כלליים ובגיל הרך - מהווים תשתית עיונית המשותפת לכל המתכשרים להוראה והם נגזרים מכמה תחומי דעת: פסיכולוגיה, שפה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד ומחשבת החינוך. לימודי החינוך מאפשרים למתכשר להוראה לפתח הבנה על מורכבותם של תהליכי התחנכות בגיל הרך. הם מכוונים לפיתוח ידע על למידה, הוראה, אתיקה והבנה של התפתחות ילדים בגיל הרך  וצרכיהם בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים. בגיל הרך, תכנים הקשורים להתפתחות הילד בגיל הרך תוך העמקה בנושאי הסתגלות, צרכים ייחודיים של ילדים, כשרות חברתית, רכישת שפה דבורה וכתובה, רכישת שפה מתמטית, מקרא, מורשת ותרבות.

לימודי החינוך וקישורם להתנסות בהוראה מאפשרים לתמוך בהתפתחותם של ילדים על-פני תחומים הנושקים אלה לאלה : התחום הקוגניטיבי, השפתי, החברתי, הרגשי והערכי.בנוסף, כוללים לימודי החינוך קורסים המיועדים לפתח כישורים מחקריים בתחום החינוך, אוריינות אקדמית  וסמינריון בחינוך על פי בחירת הסטודנט.
 
לימודי תחומי דעת-  בגיל הרך נדרש המורה לידע במגוון מקצועות הוראה טבע, ספרות ילדים, אמנות חזותית ומוזיקה ותנועה. מקצועות אלה נלמדים על אחד בהיקף שונה על פי תחום ההתמחות הראשי הנבחר.  
 
התמחות - לימודי ההתמחות בגיל הרך מאפשרים לסטודנטים להעמיק את הידע המקצועי שלהם באחד מתחומי ההוראה בגיל הרך.  
 
הסטודנט בוחר בשנה השניה ללימודים את תחום ההתמחות הנלמד בהיקף 18 ש"ש באחד מתחומי הדעת הבאים:            
 
 
לימודי יסוד שהם חובה –אנגלית לפטור, מיומנויות מחשב לפטור, עזרה ראשונה, לימודי לשון, לימודי יהדות וזהירות בדרכים.
 
 
 ה"התנסות בהוראה" בבתי הספר ובגני הילדים מהווה ציר מרכזי בתהליכי ההכשרה להוראה בכל שנות הלימודים ובכל המסלולים במכללה. המרכזיות של תהליך ההתנסות ושילוב המעשה עם התאוריה מבטאים את אופיה של המכללה כמוסד פרופסיונאלי ואקדמי.
 
ההתנסות של הסטודנט בכיתות אימון מאפשרת התנסות בסביבה הקשרית אותנטית ורלוונטית לסטודנט. הסטודנט מתנסה בתצפית ומעקב, בהתאמת דרכי הוראה מתאימות במסגרות למידה שונות ומגוונות בשדה (מעון, גן, בית הספר ובחטיבות צעירות) בתיעוד והערכה. ההתנסות וההדרכה הם שני תהליכים מקבילים ובו זמניים. ההנחה היא, שהמפגש של המתעשרים להוראה עם "השדה" מתחיל מן הצעדים הראשונים של הכשרתם ומהווה חלק בלתי נפרד מלימודיהם.
 
דרכי העבודה המקובלות במסלול לגיל הרך מזמנות למתכשרים להוראה מגע ישיר ובלתי אמצעי עם ילדים. החל מן השבוע השני ללימודיהם במכללה נחשפים לסיטואציות לימודיות אוטנטיות. במקביל להיחשפות זו – שהיא טוטאלית – קיימת תכנית הדרכה להתנסות מדורגת ומבוקרת במהלך שלוש שנות ההכשרה.
 
מן האמור לעיל משתקפות שתי איכויות של ההתנסות בהוראה:
האחת היא ההתקשרות הספונטאנית עם הילדים והתגובה המיידית על המתרחש ב"כאן ועכשיו". השנייה היא ששתי איכויות אלו תפרינה זו את זו: ההתנסויות המתוכננות והמובנות תופנמנה, ותהליכי הניתוח והבקרה יטפחו וישביחו את מכלול ההתנהגות החינוכית-הוראתית של המתכשרים להוראה.
 
מטרות ההתנסות
 
· עידוד המעורבות בתוכנית העבודה השגרתית והשוטפת בכיתת האימון והתנסות בפעילויות יזומות ובפעילויות מזדמנות במהלך יום הלימודים.
 
· חיזוק הקשר בין התיאוריה והמעשה החינוכי: ניתוח מצבי הוראה, במטרה לפרשם ולקשר בין תהליכים משמעותיים שאותם  הם מזהים בתהליך ההוראה בכיתה, לבין ידע תיאורטי הנלמד בקורסים עיוניים
 
· פיתוח כישורי הוראה תוך שימוש במגוון דרכי הוראה והערכה בהתאמה לצרכים ייחודיים של קבוצות לומדים בכיתה ההטרוגנית: התנסות בתכנון הפעלה והערכה של תכניות הוראה לקבוצות לומדים שונות
 
· גילוי מודעות והענות לצרכים ייחודיים של כל ילד באמצעות התאמת דרכי הוראה רלוונטיות. מציאת דרכים חלופיות תוך הפגנת גמישות לסיטואציה ההוראתית ולצרכי הילדים.
· פיתוח החשיבה הרפלקטיבית של הסטודנטים בתהליך הוראה/למידה. שימת דגש על רפלקציה במהלך הוראה ובעקבותיה
 
· פיתוח יכולת ארגון וניהול כיתה תוך השתלבות בעבודת צוות
· חשיפת דרכים וגישות לתקשורת מיטבית עם גורמים שונים במסגרת החינוכית: עמיתים למקצוע, מורים, הורים ועוד.
 
מבנה ההתנסות
 
תכנית ההכשרה בהתנסות בהוראה משולבת בלוח שנת הלימודים במכללה ובלוח השנה של גן הילדים כלומר: ההתנסות בהוראה פרושה לאורך שנת הלימודים  ויש לה מקום נכבד בתכנית הלימודים השבועית של הסטודנטים במכללה. בנוסף, בכל אחת משנות ההכשרה, בכל סמסטר מתקיים שבוע התנסות בהוראה רציף שבו הסטודנטים מתכננים יחידות הוראה בעלות רצף נושאי. יתרונו של  שבוע התנסות רצוף הוא שלסטודנטים ניתנת הזדמנות להדק את קשריהם עם תלמידיהם, לבחון את הדינאמיקה של חיי בית הספר והכיתה ולהיות שותפים לאירועים בית ספריים. 
 
בכל אחד מן השנתונים זוכה הסטודנט ל-4 עד 5 ימי הדרכה במהלכם המדריך הפדגוגי מצטרף ליום פעילות בגן/בכיתה. מפגש זה כולל צפייה בפעילות הסטודנט עם ילדים באופן יזום או ספונטאני, צפייה עם הסטודנט בפעילות חופשית של ילדים או בפעילות המורה/ גננת המאמנת עם ילדי הכיתה. בעקבות הצפייה מתקיימת שיחת משוב אישית או קבוצתית בהתאם לאופי ההתנסות והנושא הנלמד בשיעורי הדידקטיקה.
 
התייחסות נוספת התנסות נערכת במהלכם של השיעורים המתודיים במכללה המתייחסים לדיסציפלינות השונות הרלוונטיות לקהל היעד. חלק משיעורי ההדרכה בשדה נעשים בשיתוף עם המורים הדיסציפלינאריים.
 
 
בשנה א' ההתנסות נערכת במעונות יום בקבוצות של 3-6 סטודנטים במעון. בכל כתת גן במעון נמצאים סטודנט אחד על פי תאום וצרכי המקום. הסטודנטים משתלבים בפעילויות השונות במעון כמו גם יוזמים פעילויות מתוכננות עם הילדים. במהלך ההתנסות צופים ועוקבים הסטודנטים אחר שני ילדי מעקב , לומדים להכירם על תחומי ההתפתחות השונים, מאפייני המזג, רקע וההעדפות שלהם. לקראת תום הסמסטר משלב הסטודנט את כל המידע שאסף לידי פרופיל ילדי שאותו הוא עורך לאחד משני ילדי המעקב. הפרופיל משמש את הסטודנט לבניית תוכנית אישית עבור אותו ילד מעקב. התוכנית כוללת פעילויות שונות בתחומי דעת מגוונים (מוסיקה, תנועה, ספרות ילדים, הבעה בחומרים ועוד), תוך התייחסות לצרכים שבאו לידי ביטוי בפרופיל. המדריכה המלווה את הסטודנט מבקרת במעונות השונים ועורכת מפגשים קבוצתיים המהווים מעין שעורי דידקטיקה התומכים ומקשרים בין התיאוריה וההתנסות עם הילדים במעון.
 
בסמסטר ב'  ההתנסות בגן מזמנת לסטודנט מפגש עם ילדי הגילאים 4-6. בכל גן משובצים שני סטודנטים ומדריכה פדגוגית מלווה ארבעה סטודנטים בכל יום התנסות. במהלך ההתנסות מודגשים הנושאים הבאים: התפתחות בתחומי תפקוד שונים , מפגש עם הסביבה הלימודית הגנית ועוד.
 
הסטודנט מתנסה במגוון פעילויות מתחומי דעת שונים, כאשר הדגש על תכנון פעילות לקבוצה לעומת אינדיבידואל במעון.
 
התכנון מתייחס לבסיס הידע של הילדים בקבוצה תוך מודעות לצורך לקדם ולהעצים את הילדים בכל מפגש.
 
הסטודנט מתנסה בעריכת רפלקציה בעקבות פעילות, על מנת לפתח חשיבה ביקורתית, דיבור פנימי, וגיבוש אמות מידה להערכתה פעילות. דגש מיוחד ניתן לנושא המשחק בגן הילדים (משחק סוציו דרמטי, משחק דידקטי).
 
בשנה ב'  משובצים הסטודנטים בבתי הספר בכיתות א' וב' ההתנסות ממוקדת בביסוס יכולות תכנוניות, התוודעות לדרכי הוראה למידה ייחודיות בתחומים של הוראת הקריאה והכתיבה ובתחומי הוראה נוספים בכיתה.
 
בשנה ג' ניתנת לסטודנטים אפשרות בחירה באם להשתבץ במסגרת הגן או בית הספר. במהלך שנה מכוונת ההתנסות בפיתוח יכולות ארגוניות בכיתה השלמה ובפיתוח הכישורים התכנוניים וההוראתיים. 
 
הסטודנטים נדרשים לפתח תכנית לימודים ייחודית בגיל הרך בתחום ההתמחות או בתחום אחר (פרויקט גמר) תכנית לימודים ייחודית שיש בה שילוב אמנויות, שפה המותאמת לצרכים שונים של לומדים בגיל הרך ומלווה בכלי הערכה להערכת הלמידה וההוראה.
בשנה זו  נוסף לביקורי ההדרכה הנ"ל מתווספים במהלך הפעלת פרויקט הגמר ביקורים של היועץ הדיסציפלינארי הרלבנטי לנושא. ביקור זה מלווה גם ע"י המדריכים הפדגוגיים, שמקדמים את הסטודנט בהבנתו את ההקשר החינוכי, תהליכי ההוראה ומסייעים לו לגבש תובנות בדרש לגיבוש זהותו המקצועית.
 
 
תכנית ב' 

תכנית משולבת להכשרת גננות לחינוך המיוחד ולחינוך
הרגיל (כפל הסמכה)
 
תעודה:   ניתנות שני הסמכות:
         1. גננת לחינוך מיוחד
        2. גננת לחינוך רגיל          
 
תואר:  B.Ed. - בוגר בהוראה
 
 
אודות
התוכנית מיועדת להסמכת גננות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. היא מאפשרת לסטודנט ללמוד ולהתנסות באוכלוסיות גן שונות ולרכוש ידע ומיומנויות בתחומי דעת, שיאפשרו לו להצליח בעבודתו במסגרות רגילות, משולבות ומיוחדות.
 
הכשרת הסטודנט להוראה ולעבודה איכותית עם ילדים צעירים בכלל ועם ילדים בעלי צרכים
ייחודיים בפרט תתמקד בשלושה תחומים:
 
· הילד והתפתחותו
· תוכניות הלימודים בבית הספר
· המערכת החינוכית הכוללת את צוות הגן, המורים, המנהל , ההורים והקהילה. 
בתהליך ההכשרה יודגשו תכנים הקשורים להתפתחות התקינה של ילדים ולצידם תהיה העמקה באוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים: אוטיזם, פיגור, לקויות שמיעה, לקויות שפה, בעיות קשב וריכוז ועוד. הדגשת שני התחומים תאפשר הכשרת גנן/ת בעל/ת אוריינטאציה אבחונית ויישומית

מטרות
· פיתוח והעצמת יכולת העבודה עם שתי אוכלוסיות ילדים: ילדים בעלי התפתחות תקינה וילדים עם צרכים מיוחדים
· הכרת הגישות והתיאוריות השונות לגבי תחומי התפתחות השונים: מוטורית, רגשית חברתית, קוגניטיבית ורכישת ידע בתחומי הלקויות, דרכי איתור וטיפול, שילוב ילדים בעלי צרכים ייחודיים באחת המסגרות המתאימות: גנים מיוחדים, גנים משלבים, גנים רגילים שבהם מתחנכים גם ילדים בעלי צרכים ייחודיים
 
· פיתוח והעצמה של היכולת לעבודה שיתופית עם צוות בכלל ועם צוות טיפולי רב-מקצועי 
· פיתוח והעצמת היכולת והידע לעבודה עם הורים בכלל ועם הורים לילדים בעלי צרכים ייחודיים בפרט.
 
מבנה התכנית
תכנית הלימודים מורכבת מהמוקדים הבאים:
 
לימודי חינוך כלליים ובגיל הרך - מהווים תשתית עיונית המשותפת לכל המתכשרים להוראה והם נגזרים מכמה תחומי דעת: פסיכולוגיה, שפה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד ומחשבת החינוך. לימודי החינוך מאפשרים למתכשר להוראה לפתח הבנה על מורכבותם של תהליכי התחנכות בגיל הרך. הם מכוונים לפיתוח ידע על למידה, הוראה, אתיקה והבנה של התפתחות ילדים בגיל הרך  וצרכיהם בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים. בגיל הרך, תכנים הקשורים להתפתחות הילד בגיל הרך תוך העמקה בנושאי הסתגלות, צרכים ייחודיים של ילדים, כשרות חברתית, רכישת שפה דבורה וכתובה, רכישת שפה מתמטית, מקרא, מורשת ותרבות.

לימודי החינוך וקישורם להתנסות בהוראה מאפשרים לתמוך בהתפתחותם של ילדים על-פני תחומים הנושקים אלה לאלה : התחום הקוגניטיבי, השפתי, החברתי, הרגשי והערכי.בנוסף, כוללים לימודי החינוך קורסים המיועדים לפתח כישורים מחקריים בתחום החינוך, אוריינות אקדמית  וסמינריון בחינוך על פי בחירת הסטודנט.
 
לימודי חינוך מיוחד -  במוקד זה ילמדו הסטודנטים מגוון נושאים בתחום של החינוך המיוחד כגון: אוכלוסיות מיוחדות, לקויות קוגניטיביות, לקויי למידה, לקויי חושים, אוטיזם, הפרעות התנהגות. מיומנויות למידה: קריאה, כתיבה, חשבון, חשיבה, שפה, כישורים חברתיים. מודלים בהוראה רגשי/חברתי, הוראה אלטרנטיבית: הבעה ויצירה, שילוב בעלי חיים.
 
לימוד תחומי דעת -   מקצועות אלה נלמדים על אחד בהיקף 2-5 ש"ש בכל מקצוע. 
 
התמחות - בגיל הרך המורה נדרש לידע במגוון מקצועות הוראה. הסטודנטים בתכנית יתמקדו בלימודי ספרות ילדים בהיקף של 12 ש"ש. התמחות זו מאפשרת להכיר יצירות ויוצרים בתחום ספרות הילדים, ללמוד על גישות הוראתיות המותאמות להוראת ספרות הילדים וכן ללמוד היחשפות לתחום הבבליותרפיה/ספרותרפיה המאפשרת התנסות בטיפול באמצעות יצירות ספרות. בנוסף לאלה, ילמדו מקצועות נוספים בהיקף מצומצם יותר (עד 4 ש"ש) בטבע, באמנות חזותית, מתמטיקה ומוזיקה ותנועה.
 
לימודי יסוד שהם חובה – אנגלית לפטור, מיומנויות מחשב לפטור, עזרה ראשונה, לימודי לשון, לימודי יהדות וזהירות בדרכים.
 
 
 ה"התנסות בהוראה" בגני הילדים מהווה ציר מרכזי בתהליכי ההכשרה להוראה בכל שנות הלימודים ובכל המסלולים במכללה. המרכזיות של תהליך ההתנסות ושילוב המעשה עם התאוריה מבטאים את אופיה של המכללה כמוסד פרופסיונאלי ואקדמי.
 
ההתנסות של הסטודנט בגני הילדים  מאפשרת התנסות בסביבה הקשרית אותנטית ורלוונטית לסטודנט. הסטודנט מתנסה בתצפית ומעקב, בהתאמת דרכי הוראה מתאימות במסגרות הלמידה בתיעוד והערכה. ההתנסות וההדרכה הם שני תהליכים מקבילים ובו זמניים. ההנחה היא, שהמפגש של המתעשרים להוראה עם "השדה" מתחיל מן הצעדים הראשונים של הכשרתם ומהווה חלק בלתי נפרד מלימודיהם.
 
דרכי העבודה המקובלות במסלול לגיל הרך ובחינוך המיוחד מזמנות למתכשרים להוראה מגע ישיר ובלתי אמצעי עם ילדים. החל מן השבוע השני ללימודיהם במכללה נחשפים לסיטואציות לימודיות אוטנטיות. במקביל להיחשפות זו – שהיא טוטאלית – קיימת תכנית הדרכה להתנסות מדורגת ומבוקרת במהלך שלוש שנות ההכשרה המחולקת בין מדריכים מהגיל הרך ובין מדריכים מהחינוך המיוחד.
 
מן האמור לעיל משתקפות שתי איכויות של ההתנסות בהוראה:
האחת היא ההתקשרות הספונטאנית עם הילדים והתגובה המיידית על המתרחש ב"כאן ועכשיו". השנייה היא ששתי איכויות אלו תפרינה זו את זו: ההתנסויות המתוכננות והמובנות תופנמנה, ותהליכי הניתוח והבקרה יטפחו וישביחו את מכלול ההתנהגות החינוכית-הוראתית של המתכשרים להוראה.
 
מטרות ההתנסות
· הכרת המסגרות הרגילות, המסגרות המיוחדות והמסגרות המשלבות בגיל הרך
· עידוד המעורבות בתוכנית העבודה השגרתית והשוטפת בגן הילדים והתנסות בפעילויות יזומות ובפעילויות מזדמנות במהלך יום הלימודים.
 
· חיזוק הקשר בין התיאוריה והמעשה החינוכי: ניתוח מצבי הוראה, במטרה לפרשם ולקשר בין תהליכים משמעותיים שאותם  הם מזהים בתהליך ההוראה בכיתה, לבין ידע תיאורטי הנלמד בקורסים עיוניים;
 
· פיתוח כישורי הוראה תוך שימוש במגוון דרכי הוראה והערכה בהתאמה לצרכים ייחודיים של קבוצות שונות בכיתת הגן: ילדים בעלי התפתחות תקינה וילדים בעלי צרכים ייחודיים
התנסות בארגון סביבה חינוכית המותאמת לצרכים ולהתפתחותם של ילדים בעלי צרכים שונים  
· פיתוח יכולת ארגון וניהול כיתה תוך השתלבות בעבודת צוות
· חשיפת דרכים וגישות לתקשורת מיטבית עם גורמים שונים במסגרת החינוכית: עמיתים למקצוע, מורים, הורים.
 
מבנה ההתנסות
תכנית ההכשרה בהתנסות בהוראה משולבת בלוח שנת הלימודים במכללה ובלוח השנה של המעון  וגן הילדים, כלומר, ההתנסות בהוראה פרושה לאורך שנת הלימודים ויש לה מקום נכבד בתכנית הלימודים השבועית של הסטודנטים במכללה. בנוסף, בכל אחת משנות ההכשרה, בכל סמסטר מתקיים שבוע התנסות בהוראה רציף שבו הסטודנטים מתכננים יחידות הוראה בעלות רצף נושאי. יתרונו של שבוע התנסות רצוף הוא שלסטודנטים ניתנת הזדמנות להדק את קשריהם עם תלמידיהם, לבחון את הדינאמיקה של חיי הגן  ולהיות שותפים לאירועים המתקיימים בו המהלך השבוע. 
 
בכל אחד מן השנתונים זוכה הסטודנט ל-4 עד 5 ימי הדרכה במהלכם המדריך הפדגוגי מצטרף ליום פעילות בגן הילדים. מפגש זה כולל צפייה בפעילות הסטודנט עם ילדים באופן יזום או ספונטאני, צפייה עם הסטודנט בפעילות חופשית של ילדים או בפעילות המורה/ גננת המאמנת עם ילדי הכיתה. בעקבות הצפייה מתקיימת שיחת משוב אישית או קבוצתית בהתאם לאופי ההתנסות והנושא הנלמד בשיעורי ההדרכה.
התייחסות נוספת התנסות נערכת במהלכם של השיעורים המתודיים במכללה המתייחסים לדיסציפלינות השונות הרלוונטיות לקהל היעד. חלק משיעורי ההדרכה בשדה נעשים בשיתוף עם המורים הדיסציפלינאריים.
 
ההתנסות בהוראה בתכנית המשולבת מחולקת ל- 6 סמסטרים:  3 סמסטרים ראשונים מוקדשים להתנסות במסגרת כיתת גן במעון הילדים ובגני ילדים טרום חובה/חובה ו- 3 סמסטרים נוספים להתנסות במסגרות גניות של החינוך המיוחד.
 
בשלושת הסמסטרים הראשונים הסטודנטים משתלבים בפעילויות השונות במעון ובגן ויוזמים פעילויות מתוכננות עם הילדים. במהלך ההתנסות במעון הסטודנטים צופים ועוקבים הסטודנטים אחר שני ילדי מעקב, לומדים להכירם על תחומי ההתפתחות השונים, מאפייני המזג, רקע וההעדפות שלהם ומפתחים פרופיל ילדי לאחד הילדים. הפרופיל משמש את הסטודנט לבניית תוכנית אישית עבור אותו ילד מעקב. התוכנית כוללת פעילויות שונות בתחומי דעת מגוונים (מוסיקה, תנועה, ספרות ילדים, הבעה בחומרים ועוד), תוך התייחסות לצרכים שבאו לידי ביטוי בפרופיל. המדריכה המלווה את הסטודנט מבקרת במעונות השונים ועורכת מפגשים קבוצתיים המהווים מעין שעורי דידקטיקה התומכים ומקשרים בין התיאוריה וההתנסות עם הילדים במעון.
 
בהמשך, בגן הילדים מתנסים הסטודנטים בהוראה בקרב גילאי  4-6. בכל גן משובצים שני סטודנטים ומדריכה פדגוגית מלווה ארבעה סטודנטים בכל יום התנסות. במהלך ההתנסות מודגשים הנושאים הבאים: התפתחות בתחומי תפקוד שונים , מפגש עם הסביבה הלימודית הגנית ועוד. הסטודנט מתנסה במגוון פעילויות מתחומי דעת שונים, כאשר הדגש על תכנון פעילות לקבוצה לעומת אינדיבידואל במעון.
 
התכנון מתייחס לבסיס הידע של הילדים בקבוצה תוך מודעות לצורך לקדם ולהעצים את הילדים בכל מפגש.
 
הסטודנט מתנסה בעריכת רפלקציה בעקבות פעילות, על מנת לפתח חשיבה ביקורתית, דיבור פנימי, וגיבוש אמות מידה להערכתה פעילות. דגש מיוחד ניתן לנושא המשחק בגן הילדים (משחק סוציו דרמטי, משחק דידקטי).
 
במהלך שלושת הסמסטרים הנותרים, בהתנסות בהוראה בגני ילדים במסגרות של חינוך מיוחד, מתוודעים הסטודנטים לאוכלוסיות שונות של לומדים בגנים של החינוך המיוחד כגון:  פיגור, PDD, שיתוק מוחין, לקויי שמיעה, הפרעות רגשיות והתנהגותיות.
 
כן מתוודעים למורכבות הפעילות התומכת של אנשי צוות הגן: סייעות, צוות פרא-רפואי, פסיכולוג, מורים מקצועיים. הסטודנטים מתנסים בפיתוח פעילויות לימודיות במגוון תחומים על פי תכנית ההוראה בגן ואשר המתואמות לאוכלוסיות הייחודיות בגן. בנוסף, הסטודנטים מתנסים בפיתוח תכנית חינוכית אישית (תח"י) לילד לקוי למידה: איתור קשיים, בנייה ויישום של תוכנית חינוכית יחידנית תוך שילוב מוסיקה, אמנות פלסטית ודרמה בדרכי טיפול והוראה. התכנית תלווה במעקב וההערכה.
 


גני ילדים | גני ילדים לפי ערים | גני ילדים לפי שכונות | ספקים | הגננת – פורטל גני ילדים בישראל | Created by: Pixiesoft & Raz Marketing