חפש

גן ילדים - מעל 5 ילדים, משפחתון - עד 5 ילדים
ליד

לדוגמא: מעפילי אגוז 6 רחובותחיפוש מתקדם
הכשרת אקדמאים להוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             הכשרת אקדמאים - אודות היחידה להכשרת אקדמאים להוראה
 
מידע כללי
  ראש היחידה: ד"ר תילי וגנר
  ריכוז מינהלי: אירית איצקוביץ, טל': 09-7476496
  דואר אלקטרוני: irit@beitberl.ac.il
  מזכירות: גניה גראור טל': 09-7476266
  דואר אלקטרוני: geniag@beitberl.ac.il
  פקס: 09-7476338
  מיקומנו בבית ברל: בניין דקל - בניין  425 
 

היחידה להכשרת אקדמאים להוראה מיועדת לבעלי תואר אקדמי המעוניינים לרכוש את מקצוע ההוראה בתחום התמחותם ולבעלי תעודת הוראה המעוניינים להרחיב את מסלול הסמכתם או את תחומי הסמכתם. התוכנית שמה דגש על פיתוח מורים וגננות מקצועיים ויצירתיים, שיכולים לתכנן, לבצע ולהעריך תוכניות חינוכיות.
 
ניתן ללמוד במסלולים...
 הכשרת אקדמאים להוראה בגיל הרך
 הכשרת אקדמאים להוראה בחינוך מיוחד
 הכשרת אקדמאים להוראה בבית הספר היסודי
 הכשרת אקדמאים להוראת אנגלית
 הכשרת אקדמאים להוראה בבית הספר העל יסודי
 

 
החוגים המוצעים הם:
 
 החוג למקרא,   החוג לתרבות ישראל,   החוג להיסטוריה,   החוג למדעי החברה ואזרחות,   החוג לגיאוגרפיה,   החוג לספרות,   החוג ללשון עברית,   החוג לשפה וספרות ערבית,   החוג למתמטיקה, החוג לפיסיקה,  החוג למדעי המחשב,   החוג למדעי הטבע,   החוג ללימודי ארץ ישראל,   החוג למדעי הסביבה וחקלאות
 
 
הלומדים נהנים ממגוון רחב של קורסים בכל תחומי ההוראה ומסביבת למידה מתקדמת. אלה מאפשרים הרכבת תוכנית לימודים אישית, גמישה ומותאמת לצרכיו של הלומד האקדמאי תוך עמידה בדרישות שנקבעו על ידי משרד החינוך.
 
במסלולים אחדים ניתן לרכז את הלימודים ולסיימם במשך 3-2 סמסטרים, או לחילופין, לפזרם על פני משך זמן ארוך יותר.
 
למסיימים מוענקת תעודת הוראה/הרחבת הסמכה מטעם המכללה ומשרד החינוך 
 
למה כדאי לאקדמאים להצטרף לתוכנית ?
 
 אנו, ביחידה להכשרת אקדמאים להוראה של מכללת בית ברל, נערכנו לאפשר לך
    מערכת מותאמת אישית.
 בהתחשב בפניות הסטודנטים פתחנו לימודים מרוכזים ביום ו' ואף בשעות אחר
    הצהריים, במידת האפשר
 תוכנית הלימודים שלנו לוקחת בחשבון את ניסיונך הקודם ומאפשרת שיעורים
   בלמידה עצמית ובלמידה מרחוק. 
 
 

תוכנית הלימודים
 
 לימודי החוג לחינוך.
 לימודי המסלול.
 לימודי החוג.
 לימודי חובה.
 התנסות מודרכת.
 
 
תוכנית הלימודים מותאמת באופן אישי לכל סטודנט תוך התייחסות ללימודיו הקודמים ולדרישות המסלול והחוג בהם בחר ללמוד.
 
ההתנסות המעשית בבית-הספר מלווה בהדרכה אישית על ידי מדריכים מקצועיים, ומתקיימת במסגרת בתי-ספר השותפים לפרויקט חדשני להתפתחות מקצועית של צוות מורים, בית-ספר, ופרחי הוראה במערך של בית-ספר לפיתוח מקצועי (Professional Development School ).
 
מלבד ההתנסות המודרכת של יומיים בשבוע, חלה על הסטודנט חובת פעילות רצופה בהדרכת מורה מאמן למשך שבוע במסגרת התנסות מודרכת מרוכזת של המכללה. בתקופה זו יתפנה הסטודנט מכל עיסוק אחר ויעסוק בהתנסות מרוכזת ורצופה של פעילויות הוראה וחינוך.
 
עם סיום הלימודים,לאחר קבלת תעודת ההוראה, נדרשים הלומדים לשנת "התמחות בהוראה" (סטאז') כדי לקבל רישיון הוראה ממשרד החינוך. שנה זו היא שנת העבודה הראשונה בפיקוח משרד החינוך. כל בוגר חייב להיכנס למסגרת הסטאז' בהיקף של שליש משרה לפחות, במשך שנת לימודים אחת. המתמחים במסגרת זו משתתפים בסדנה שבועית המתקיימת במכללה והנה באחריות ישירה של משרד החינוך. 
 

 
היקף הלימודים

היקף הלימודים יקבע עפ"י לימודים קודמים של המועמד ועפ"י מסלול ההכשרה שבחר.
למועמד בעל תואר אקדמי מוכר בתחום הסמכה להוראה, ולמועמד להכשרה להוראה בבית הספר היסודי תיבנה תוכנית לימודים שהיקפה לא יפחת מ 24 ש"ש בתוספת שני ימי התנסות מודרכת שבועיים. 
  
נשמח למסור לך אינפורמציה בטלפון או באמצעות הדוא"ל כפי שמפורסם באתר. 
 


גני ילדים | גני ילדים לפי ערים | גני ילדים לפי שכונות | ספקים | הגננת – פורטל גני ילדים בישראל | Created by: Pixiesoft & Raz Marketing