חפש

גן ילדים - מעל 5 ילדים, משפחתון - עד 5 ילדים
ליד

לדוגמא: מעפילי אגוז 6 רחובותחיפוש מתקדם
גישות ושיטות החינוך בגני הילדים
 
הקדמה
 
דרכי הגידול, החינוך ויחסי ההורים לילדיהם אינם נקבעים רק על ידי חוקי הביולוגיה, כי אם דרך התרבות, המקום והזמן שבו מתבטא התייחסות לילדים. הם משתנים ולכן אין גורם קבוע ל"ילדות", וזהו נושא למחקר היסטורי סוציולוגי בעקבות היווסדות גן הילדים.

פיליפ אריאס, היסטוריון של התרבות וסוציולוג צרפתי, גרס כי מושג הילדות התפתח בתרבות המערב החל מן המאה ה- 17. אריאס סבר כי תקופת הילדות לא זכתה להכרה בימי הביניים וכי יחסם של ההורים אל ילדיהם היה מנוכר.
 
ההשלכות שבו מצב ומושג "הילדות" אינו מוכר ומוגדר, משפיע כמובן על חיי היום יום.
במצב כזה אין מה לדבר על מוצרים ושירותים מיוחדים לילדים , כמו למשל בגדים, ספרים, משחקים וגני שעשועים, הצגות, תזונה, מוסדות חינוך לילדים וגישות ושיטות חינוך, ופסיכולוגיה התפתחותית.
 
מה שאומר לעניינינו שגני ילדים לא היום קיימים לפני המאה ה-17.
 
כל אלו התפתחו כאמור החל מן המאה ה-17 והילך עד היום הזה ממש, בימינו נוטים להקדיש לילד ולתקופת הילדות תשומת לב רבה. אנו יוצאים מתוך הנחה ברורה שהילדות מהווה שלב חשוב, מיוחד ושונה מתקופת הבגרות - זוהי התקופה המעצבת את המבוגר לעתיד, על כל המשתמע מכך.
 
כיום בזכות עידן האינטרנט והכרה בזכויות הילד וחופש הבחירה יש להורים יותר מידע ויותר רצון להשקיע בילדים ולמצוא את שיטת החינוך המתאימה ביותר לדעתם.
 
מאז המאה ה- 17 התפתחו גישות חינוכיות רבות לגיל הרך, להלן מידע קצר אודות הגישות החינוכיות הנהוגות בגני ילדים בישראל.
 
 
השיטות והגישות לחינוך בגני הילדים
 
שיטה זו שבנתה מריה מונטסורי שמה דגש מיוחד על "תקופות רגישות" בהן לילד קל לקלוט רעיון או מיומנות מסוימת בצורה חושית וללא מאמץ, אין סדר יום מובנה אלא חופש בחירה בין גירויים שונים בתוך המסגרת. גן שפועל בגישת מונטסורי, מאובזר בפריטים אשר עונים על כל תחומי ההתעניינות הספונטנית של הילד
 
 
גן אנטרופוסופי:
גישה זו שמה דגש מיוחד על חשיבותו של הלימוד בגיל צעיר מאוד ומייחסת משקל רב להתפתחות האינדיווידואלית של כישוריו הגופניים,האינטלקטואלים והפסיכולוגיים של הילד.
 
 שיטת / גישת גן זורם:
גישת "הגן הזורם" שמה דגש על מערכת לימודית חופשית, המוכתבת על פי בחירתו של הילד/ה. הילדים מגיעים לגן ומתפקדים בו כפי שהם רוצים ומבינים, כמעט ללא מעורבות צוות הגננות. אין סדר יום אחד שנקבע מראש לכל הילדים, כל ילד יוצר עצמו את סדר היום שלו 
 
גן מ.ט.ל (מדעי, טכנולוגי, לימודי):
זוהי גישה של כיתת גן העוסקת במחקרים בחינוך מדעי טכנולוגי. הילדים רוכשים ידע טכנולוגי הקשור בפתרון בעיות. אופן הלימוד מועבר לילדים בצורה חווייתית תוך התנסות פעילה ולא באופן מילולי בלבד.
 
כיתת גן:
גישה מיוחדת המתאימה לשכוות גיל הגן חובה בלבד. בגישה זו שמים דגש על שיתוף פעולה בין הילדים שבכיתה א' לבין ילדי גן-חובה, שבשנה הבאה שלהם יהיו בבית הספר. מטרת הגן היא לחשוף בפני ילדי הגן את הנעשה בבית הספר ולהכינם למסגרת החדשה.
 
גן רגיל:
מסגרת חינוך לילדים בגיל שלפני בית הספר. גן ילדים זה מתייחס אל הילד כמכלול ומציב כיעד את קידום התפתחותו בתחומים הפיסי מוטורי, הרגשי חברתי והאינטלקטואלי. התכנים בהם עוסקים הילדים בגן לקוחים מן הסביבה הפיסית והאנושית הקרובה לילדים כגון: מדעי הטבע, מדעי החברה, מתמטיקה, ספרות, אומנות ועוד
 
גנים נוספים:
גנים המתמקדים בנושא אחד שעל פיו מתוכננות הפעילויות בגן. לדוגמא: גן מוסיקה, תוכנית הגן מורכבת כך שכל תחומי הגן סובבים סביב המוסיקה. גן טבע, גן מחשב, גן אומנות, גן אנגלית, גן ספורט ועוד
 
גן משולב:
מטרת גישת "הגן המשולב" להפגיש בין ילדים בעלי צרכים ייחודיים לבין ילדים בעלי התפתחות תקינה. גן זה הוא גן רגיל ובו שני שליש ילדים רגילים ושליש ילדים שנתגלו אצלם ליקויים קלים בתחומים שונים. אנשי החינוך בגן מסייעים לילדים בעלי הליקויים על מנת שיוכלו להשתלב בהמשך במסגרות חינוך רגיל. הגן המשולב מיועד בעיקר לילדים חרשים, ולילדים עם אוטיזם קל.
 
גנים בחינוך מיוחד:
שונה בגישתו מה"גן המשולב", בגן מיוחד הכולל בתוכו ילדים עם פיגור קל, פיגור בינוני, פיגור קשה, הפרעות התנהגותיות/רגשיות, אוטיזם, הפרעות נפשיות קשות, ליקויי למידה רב בעיתים, שיתוק מוחין ונכויות פיזיות קשות, חירשים וכבדי שמיעה, עיוורים וליקויי ראיה, מעוכבי התפתחות ומעוכבי שפה. כל אלו בכדי להתמקד בצרכים המיוחדים שלהם ולהובילם להתפתחות והתקדמות המקסימלית האפשרית.
 
 
 


גני ילדים | גני ילדים לפי ערים | גני ילדים לפי שכונות | ספקים | הגננת – פורטל גני ילדים בישראל | Created by: Pixiesoft & Raz Marketing