חפש

גן ילדים - מעל 5 ילדים, משפחתון - עד 5 ילדים
ליד

לדוגמא: מעפילי אגוז 6 רחובותחיפוש מתקדם
אוניברסיטת תל-אביב - שיאים
   
סיבה ומסיבה - לקראת סוף שנה
מאת אילנה אליאור- רכזת קורס תנועה לגיל הרך בקמפוס שיאים
 
מסיבה היא אירוע חברתי, שאמור לשעשע ולענג את המשתתפים בו. לעתים יש לו משמעויות דתיות, תרבותיות או עונתיות, אך המונח "מסיבה" מתייחס להיבט החברתי של ההתכנסות.

המסיבה מייצגת אחדות לאומית, חברתית, קבוצתית, משפחתית. כמעט כל אירוע או עילה יכולים לשמש כ"סיבה למסיבה". לרוב נערכות מסיבות לרגלים  שונים.
 
מסיבה וחג בכוחם להשפיע וליצור חוויה משמעותית אישית ובין אישית בקרב המשתתפים.
 
א' חביב-גלעד, כותבת במאמר תרבות וחג לשם מה? - ה"יחד" הנוצר במפגש החוויתי מרומם מעל לחולין את קהילת האנשים המקיימים את החג. הוא היוצר את ההווה והזיכרון המשותף.
חווית היחד נותנת טעם, נותנת כוחות להמשיך בעשייה מתוך שמחה, מתוך חברות. בעוד שחג תופס מקום מרכזי, רוחני, פנימי, וחיצוני, במסיבות סוף שנה בולט אלמנט יעודי הבא לציין זמן - במסיבת סוף שנה מסתיים פרק חברתי וחינוכי משותף ונפתח דף חדש.
מסיבות אלו מיועדות לקבוצה מסוימת במקום מסוים החשוב לה, בניגוד לחג שחולקים בו רבים.
 
מסיבות סוף שנה כמוהן כחג מקומי קטן, הנן חלק מהאירועים הנערכים במסגרת מוסדות החינוך. עם השנים הפך אירוע זה לאירוע חגיגי רווח בקרב הנמצאים במסגרת מוסדות החינוך בכל רחבי הארץ. מסיבת הסיום כאמור מהווה אות וציון שלב בו הסתיימה תקופה, זהו גם אות וציון למפעלים ואירועים שנחגגו יחד במהלך השנה שחלפה.
 
סיבות אפשריות לחגיגת מסיבות סוף שנה בגנים:
 
 • פרידה חוויתית של הילד מהגן, סיום לפרק זמן שעבר עם החברים, הגננת, המטפלות וכלל הצוות החינוכי
 • פרידה חיובית הולמת, לקראת יציאה לחופש הגדול ומעבר לשלב הבא
 • אירוע מגבש של הילדים וההורים לאות תודה וציון של השנה שחלפה וכחלק מהחברותא השוררת בין הילדים וההורים והצוות החינוכי שהיו שותפים יחד לקבוצה במהלך השנה.
 • ציון תוכן או נושא ייחודי
 
האופן לפיו נחגגות מסיבות הסיום:
 
 •  מסיבה בה הילדים 'כשחקנים' מופיעים מול ההורים
 • מסיבה- פעילות (לרוב בתנועה) בה ההורים והילדים פועלים יחד
 • שיתוף גורם חיצוני זר (הצגה)
 • טיול או משימה משותפת כמו 'יום שדה' 'יום יצירה'
המסיבות נחגגות במגוון דרכים, על פי בחירת הצוות החינוכי ובשיתוף עם ועד ההורים. למרות האפשרויות הרבות, תמיד עולה השאלה מה נכון ומתאים יותר לציין אירוע שכזה. יתרונה של הפעילות בתנועה בהקשר לכך נובעת ממכלול המרכיבים הבאים לידי ביטוי בתנועה בפן החברתי, רגשי והקוגניטיבי בהתאם לגיל הילדים.
 
לתנועה מקום חשוב בעולמם של הילדים במהלך משחק ופעילות לכן יכול להיות לה ביטוי בולט גם במסיבות ובאירועים חברתיים. בפן התנועתי מתאפשר ביטוי של הגוף באופן אקטיבי, ספונטאני או מכוון, במגוון אפשרויות הנותנות ביטוי לגוף ולנפש כאחד. לתנועה מצטרפים הביטויים החברתיים והרגשיים המאפשרים שיתוף פעולה והדדיות בין המשתתפים, כחלק מההווי והשיתוף הקבוצתי פרי השנה החולפת.
 
 
המסיבה לגילאי  3.5 - 2 המסיבה לגילאי  6 - 4
מלווה בהשתתפות הורים פעילה
הילדים יוכלו להתבטא באופן עצמאי
אינה מורכבת, בעלת תוכן פשוט
אפשרות למסיבה בעלת תוכן מורכב
מתקיימת לאורך זמן של 30- 35 דק'
מתקיימת לאורך זמן של 50-40 דק'
פעילות קבוצתית ללא תפקידים אישיים
בנוסף לפעילות הקבוצתית, אפשרות למתן תפקידים אישיים
מעט מלל והרבה תנועה
שילוב מאוזן בין תנועה למלל
שימוש באביזרים ומוסיקה
שימוש באביזרים ומוסיקה
נושאים לדוגמא: צבעים / קיץ / חיות / פינות בגן/ שבת / אני אוהב…/ מבוקר עד ערב / ביקור בבית הבובות /  סיפור בתנועה התואם לגיל / תוכנית בעקבות סופר או מלחין / שירים ופעילויות שלמדנו... / ועוד
נושאים לדוגמא: עונות השנה / חברות / ארץ ישראל / איכות הסביבה / זהירות בדרכים / סיפור בתנועה התואם לגיל / תוכנית בעקבות סופר או מלחין / דמויות מהאגדות / בקרקס / ביקור במוזיאון / ועוד
 
 
מאפיינים התנהגותיים לפעילות:
בכוחה של מסיבה למצות את יכולתם הגבוהה של הילדים ולבטא את הפוטנציאל הגלום בתוכם במיטבו והדרו. יש והאווירה הנוצרת במסיבה יכולה להביא לרגעי שיא מופלאים שלא ישכחו במהרה בקרב ילדים ההורים והצוות החינוכי. עם זאת לעיתים יכולים להופיע סימני מצוקה ולחץ בקרב הילדים.
 
סימנים אלה נובעים מחשש ביישנות וחרדה בשל נוכחות הורים ואורחים רבים שאינם מוכרים בגן. לחץ זה יכול לבוא לידי ביטוי שלילי בהעדר נכונות לנוע ולפעול בזמן המסיבה. סימנים נוספים- הצמדות הילד להוריו, נטייה לרגוז הכרוכה בהתפרצות בכי, או 'שיתוק' על הכסא. לעיתים באה לידי ביטוי השתוללות והשלכת הציוד הקשור למסיבה.
לכן מוטלת חשיבות רבה להתאמת אופי המסיבה ליכולת ולבשלות הרגשית והחברתית של ילדי הקבוצה. בשל היבטים אלה לגילאים הצעירים עד גיל 3.5 מומלצת מסיבה המפעילה הורים וילדים במשותף.
 
פעילות משותפת של הורים וילדים בתנועה יכולה לתת מענה מעדן ומרגיע המאפשר השתתפות 'נוחה' ובטוחה לילדים בכלל, ולילדים המגלים קושי מכל סוג בפרט. תמיכתם הרגשית והפיסית של ההורים, השתתפותם והימצאותם בקרבתם יכולים לסייע לתחושת הביטחון של הילדים. בשלב הבוגר עם בגרותם, בשלותם ניכרת יכולתם של הילדים לעמוד יחד עם חבריהם אל מול ההורים ושאר הקהל. השתתפות חיובית פעילה של כל ילד ושל כלל הקבוצה כגוף מאוחד מהווה ביטוי הולם לרגעים המרגשים הללו.
 
משמעות, מטרות והתאמה הכרוכים בהכנת המסיבה
 
 • במסיבה חשובה יותר מכל האווירה, השמחה והאחווה הבין אישית- בין ההורים לילדיהם, בין הילדים לחבריהם, בין הצוות לילדים ולהורים.
 • במסיבה יינתן ביטוי מותאם ליכולות הילדים במגוון אפשרויות - תנועה, שיר, מלל, משחק, נגינה.
 • יכולת הילדים לשחק ו"להופיע' תותאם לגיל הילדים, ותילקח בחשבון מראש.  
 • שיתוף ההורים בפעילויות מהווה חלק ערכי חשוב המאפשר קרוב לבבות ואחדות. השיתוף יקבע בהתאם לגיל הילדים. בגילאים הצעירים המסיבה תתבסס על שיתוף פעולה והדדיות בין ההורים לילדים. בגיל הבוגר תתרחב האפשרות גם לביטוי עצמאי של הילדים.
 • בגיל הצעיר 3-2 תרגול הילדים אינו הכרחי, אולם כדאי להכינם מראש ובכך לאפשר לילדים להתרגל לתנועות, לצלילים ולאביזרים. בגיל הבוגר 6-4 בו הילדים פועלים באופן עצמאי, לקראת המסיבה רצוי לחזור ולתרגל מספר פעמים את התנועות ואת רצף המסיבה. התרגול מאפשר חיזוק להבנה, להפנמה ולתחושת הביטחון.
לסיכום: מסיבת סוף שנה הנה מפגש משמעותי בדומה לחג, המציין סיום תקופה משותפת. לתנועה מקום חשוב בעולמם של הילדים במהלך משחק ופעילות, לכן יכול להיות לה ביטוי בולט גם במסיבות ובאירועים חברתיים שכאלה. התנועה מאפשרת ביטוי מורכב רגשי חברתי קוגניטיבי ותנועתי. המסיבה תותאם לגיל הילדים. פעילות הורים וילדים בתנועה הנה אפשרות מועדפת בגיל הצעיר. הפעילות במשותף תאפשר מפגש הדדי שבו יוכלו ההורים והילדים לפועל יחד באופן נעים ובטוח תחת נושא או תוכן מסוימים. בגיל הבוגר תוכל קבוצת הילדים לפעול באופן עצמאי אל מול קהל המשתתפים.
 
נכתב על ידי אילנה אליאור – רכזת קורס תנועה לגיל הרך בקמפוס שיאים- המרכז להסמכות בספורט ובתנועה באוניברסיטת תל אביב www.siim.org.il   03-6407188
 
ביבליוגרפיה:
 1. שושן, (תשל"ב), המילון העברי המרוכז הוצאת "קריית ספר" ירושלים
 2. חביב-גלעד, א' (2006) תרבות וחג לשם מה? קבוצת בוסתן 
 3. אליאור, א' (2009) מחברת 'קורס מדריכים לתנועה לגיל הרך', קמפוס "שיאים
 
     
קמפוס שיאים
  
 
 


גני ילדים | גני ילדים לפי ערים | גני ילדים לפי שכונות | ספקים | הגננת – פורטל גני ילדים בישראל | Created by: Pixiesoft & Raz Marketing