עיצוב סביבה חינוכית ומרכזי פעילות ולמידה - ללמוד בסביבה פעילה
 
 
א. סביבות חינוכיות - סביבות חיים
 
 
מהי סביבה?
 
סביבה מוגדרת על ידי הסט (1978): "כל מה שמקיף את האורגניזם". בתוך הסביבה מתקיימים יחסי גומלין בינה לבין אלה שחולקים את המרחב וחיים בה. כל סביבה משפיעה על החיים בה אולם לא כל סביבה מתכוונת לחנך.
 
הסביבה חינוכית היא חלל פיסי שבו נוצרים יחסים ואינטראקציות בין כל הגורמים השוהים בארגון החינוכי.היא סביבת למידה שבה מתרחשת פעילות המכוונת לחינוכם של אלה הנמצאים בה תוך התחשבות בתהליכים, בצרכים ובשינויים המתרחשים בה.
 
כל אלה בהתאם למטרות החינוך הנובעות מהשקפות על מהות החינוך, הילד, ההוראה והלמידה.
 
סוגים שונים של סביבה חינוכית:
         
מרחב: כל שטח המשמש לפעילות חינוכית בתוך הארגון. מרחב יכול להיות פתוח או סגור, מכוון או חופשי, גדול או קטן
 
סביבת חיים: סביבה מתוכננת ה "מחקה" סביבות קיימת או דמיונית. סביבת חיים קיימת כגון: סביבת הבית, סביבת המכולת, סביבת המדבר, סביבת היער ועוד. סביבת חיים דמיונית כגון: סביבה הנוצרת מספר, אירוע היסטורי, חלומות ועוד.
         
סביבת פעילות או מרכז למידה: סביבה המיועדת להוראה מכוונת בתחום דעת כגון:מרכז פעילות בחשבון, פינת טבע, מרכז חומרים ועוד.
   
הסביבה כוללת את עולם העצמים - החומרים, היא בעלת מרחב מוגדר וגבולות. כשמביטים בה רואים אחדות שלמה המורכבת מגורמים שונים המקיימים בתוכם יחסי גומלין.בסביבה חיים זו הילד יכול לחוש, לחשוב, לעשות ולהרגיש.
 
ארגון מסגרת חינוכית הינו ביטוי לתפיסות פדגוגיות.

ארגון מרחב חיים מושתת על תפיסותיהם, עמדותיהם ואמונותיהם הפדגוגיות של הצוות החינוכי: מקורות החומרים, סוגי המשחק, חלוקת הזמן בין למידה ומשחק, מבנה פתוח או סגור, סוגי סביבת החיים שנבחרה, הרגלי העבודה ... 
 
הסביבה הופכת להיות חלק משמעותי, גורם מלמד ומשאב חינוכי בתוכנית הלימודים.על פי מאמרה של מרים תרזה אגודו ההנחות התיאורטיות לסביבה חינוכית הינן:
  
מודל ההבשלה - כל מה שילד צריך לדעת כבר נמצא בתוכו. החינוך והלמידה יוצרים הבשלה התכנים נבחרים בהתאם לרמת ההתפתחות הקיימת והמצופה.
  
מודל קדם אקדמי - על הילד לרכוש תכנים וחינוך ששייכים לתרבות האנושית. תכנים אלה נבחרים בהתאם למטרות חינוכיות ולימודיות קדם אקדמיות
   
מודל ההכוונה הקוגניטיבית. הסביבה והילד מקיימים תלות הדדית. הילד פועל על ובתוך הסביבה, מפרש ומשנה אותה בדרך הגילוי ומבנה את הידע של עצמו.
 
           
לסביבה החינוכית -5 מימדים:
 
1. מימד פיסי - מהם האלמנטים המבניים והציוד
2. מימד פונקציונלי - עבור איזה תפקידים/פונקציות
3. מימד הזמן והקצב - מה קורה ומתי
4. מימד היחס - מהות והרכבי היחסים
5. מימד התוכן - מטרות ויעדים
 
 
תכנון הסביבה החינוכית

1. תנאים מקדימים – איסוף מידע
 • אקלים, משאבים טבעיים בפנים ובחוץ, ארכיטקטורה של המבנה,חדרי ספח ומספר שנותיו, גדלי החלונות, הריהוט והציוד.
 • גיל הילדים, צרכי הילדים, מאפייני הקהילה של הארגון, תפיסת עולמו של הצוות-אידיאולוגיה, ניסיון מקצועי, יצירתיות ומודל דידקטי. 
2. עקרונות לבניית סביבה חינוכית
 • תכנון סביבה על פי אזורי פעילות
 • הגדרה ברורה של אזורי הפעילות
 • גמישות והפיכות- מודולריות של אזורי הפעילות והמרחב
 • בטיחות של כל המרחב ואזורי הפעילות
 • רב שימושיות-אזורי הפעילות מאפשרים פעילויות שונות בתוכם בהתאם לצרכים משתנים
 • רב גווניות - אזורי פעילות מאפשרים מגוון של תכנים, תנועה,משימות וקבוצות
 • רגשיות אסתטית - צבעוניות,מקוריות,יחודיות ,אומנותיות
 • אזורי הפעילות מהווים דוגמה לפלורליזם וסובלנות אתנית ואחרת.

3. היבטים המנחים את עיצוב הסביבה החינוכית.
    
 • היבטים פילוסופים
  הרעיון הפילוסופי המרכזי של ארגון הסביבה הוא זה ששם את הילד במרכז. הסביבה מיועדת לילד ועל כן צריכה להיות מותאמת עבורו.
  האידיאולוגיה הפרוגרסיבית (דיואי) מניחה שחינוך עוזר לילדים ולילדות להשיג רמות גבוהות יותר של התפתחות, אם מאפשרים להם התנסות ולבנות אינטראקציות עם הסביבה הפיסית והחברתית. "חנוך לילד על פי דרכו"
 • היבטים פסיכולוגיים
  ע"פ הגישה הפרוגרסיבית ארגון סביבה תורם למשחק של הילד, לעידוד הבחירה ולפיתוח סקרנות.
  ע"פ גישות התפתחותיות,(פיאז'ה) ארגון הסביבה החינוכית מאפשר התאמה לרמת ההתפתחות של הילד .
  ע"פ גישות לפיתוח חשיבה,(פרקינס) ארגון הסביבה מזמן תהליכים של פתרון בעיות, אתגר , עצמאות ואוטונומיה.
  ע"פ הגישות האנתרופוסופיות(שטיינר) ארגון הסביבה מאפשר בניה של סביבת חיים הנחוצות לבניית דימוי עצמי ובטחון עצמי.
    
 • היבטים דידקטיים
  ארגון סביבה חינוכי מאפשר למידה ע"פ התפיסה הקונסטרוקטיבית המדגישה את הבניית הידע באופן פעיל.
  ארגון סביבה חינוכי מאפשר למידה ע"פ התפיסה הפוסט מודרנית – תפיסה פלורליסטית של תכנים, ידע, מיומנויות והיצגי מציאות מגוונים.
  ארגון סביבה חינוכית הוא הזמנה (על פי תפיסות פיתוח החשיבה) לביצוע מגוון של הבנות חדשות נרכשות ושל תרגול מיומנויות
  ארגון סביבה חינוכית מאפשר אפקטיביות ויעילות בהשגת מטרות שנקבעו מראש.
  היבטים המנחים את עיצוב הסביבה החינוכית.
 • היבטים אסתטיים
  אסתטיקה משרתת ומותאמת למטרות שנקבעו בתחומי התוכן, ההרגלים, המיומנויות וההבנות המצופות.
  אסתטיקה בעלת תפקיד של הרמוניה ויצירת אקלים נוח וחם לביטוי אישי .
  אסתטיקה המשמשת מודל לתפיסה פוסט מודרנית של אמנות ויצירה.
  אסתטיקה המבטאת את מקומם וחשיבותם של הילדים, מאפשרת לילדים לקחת חלק פעיל ומשמעותי בעיצוב סביבתם.
 
עקרונות המובילים את תהליך בניית הסביבה 
 
 • גישה פתוחה - זורמת לארגון סביבה
    א. יסודות קבועים, יש מקום לשינויים
    ב. הילד בוחר היכן, מתי וכיצד לפעול
    ג. חלוקה למוקדים ע"פ מכנה משותף של מצבי חיים וחומרים לפעילות.
    ד. כל המוקדים פתוחים בו זמנים- זרימת פעילות
    
 • גישה מובנית לארגון סביבה
    א.  סביבה קבועה- השינוי פוגע
    ב.  הגננת קובעת איזה חלק מהסביבה יפעל ומתי
    ג.  חלוקה למוקדים ע"פ תוכן ומיומנויות
    ד.  לא הכל נמצא בהישג ידו של הילד
    ה.  איסוף נתונים על ידי איש חינוך הינו  בסיס להערכה, תכנון ושינוי 
 
כלים ראשוניים לבניית הסביבה
 
 • התיעוד
  התיעוד הינו כתיבה כל החומר שנאסף בעזרת תצפיות וראיונות.
  התיעוד משחזר מילולית את תהליכי העבודה שהתבצעו
  התיעוד הינו דרך המאפשרת מבט על תהליכי עבודה באופן רפלקטיבי על מנת לבנות משוב
  התיעוד משמש ככלי הערכה לעבודת המחנך.
  איסוף נתונים – בסיס להערכה, תכנון ושינוי
 
 • הראיון
  החוקר בודק עדויות תפיסות ועמדות של הנחקרים ואוסף נתונים על
  "מה שהם אומרים" על הנושא הנחקר.
  ראיון: מפגש פנים אל פנים עם הנחקרים ושאילת שאלות על פי
  תכנון מראש. המראיין מתעד את התשובות ומנתח אותן לאחר מכן.
 
 • שאלון
  שאלות שהנחקרים מתבקשים לענות עליהן בכתב.
  השאלונים הניתנים לכל הנחקרים הם אחידים והתשובות
  נרשמות בצורה אחידה שמאפשרת ניתוח מהיר של הממצאים.
 
 • התצפית
  ''תצפית הינה דרך מכוונת, שיטתית ומאורגנת לאיסוף מידע על התנהגות הילד ועל סביבתו. הצופה מנהל, בזמן נתון, רישום מפורט, ככל האפשר, של ההתרחשויות כפי שהן נתפסות בחושיו''.
  התצפית עוזרת לנו לקבל תמונה אובייקטיבית ושיטתית על מנת להבין תופעות בצורה מדויקת ונכונה יותר, ומשם לצאת לדרך פעולה נכונה. 
 
כיצד נאסוף נתונים על הסביבה חינוכית (מתאים בעיקר לגנים)
 
א. תצפית על ארגון סביבה
 • חלקו את הגן לאזורים התבוננות – נמקו
 • בחרו את זמן התצפית והמשכה – נמקו
 • בחרו את הקריטריונים שבעזרתם תתבוננו בכל אזור. (בין 7-10 קריטריונים)
 • ערכו את התצפית
 • כתבו מסקנות.
 • מה הן פעולותיך בעקבות המסקנות 
 
ב. ראיון על ארגון הסביבה
 • לאחר ביצוע התצפית:
 • העלו שאלות רלבנטיות לארגון הסביבה שברצונכן לשאול את הצוות החינוכי לדעתכן תספקנה לכן מידע נוסף
 • תשאלו את הגננת הסייעת, כתבו את התשובות.
 • כתבו מסקנות.(התייחסו למסקנות הקודמות )
 
ג.תצפית על ילדי הגן
המשימה הבאה מעמתת את התכנון של ארגון הסביבה עם השימוש בפועל שנעשה בה.לעיתים, ילדים אינם מגלים עניין רב בפינות שחשבנו שהן חיוניות או מרתקות ולהיפך.
ערכו רשימה של מוקדי הפעילות בגן ובחצר. צפו במהלך יום ההתנסות בפינות בכל שעה המיועדת למשחק בפינות.
רשמו :
 • מספר הילדים משחקים בכל פינה במהלך 5-10 דקות.
 • מספר הילדים מתחלפים ועוברים אל הפינה.
 • מספר הילדים משוטטים ואינם משתבצים בשום פינה.        
 • מהן הפעילויות המרכזיות שבהם הילדים עסוקים בפינה מסקנות. 
 
ד. תצפית על ילד בודד בגן כדוגמה לשימוש בסביבות חינוכיות
 
המשימה הבאה בודקת את זרימת הפעילות בגן עבור ילד בודד.
 • בנו מארגן שבתוכו תוכלו לכתוב את התצפית שלכן בילד/ ה במהלך כל היום.בצעו את התצפית
 • מהן המסקנות לגבי ארגון הסביבה החינוכית עבור הילד/ה הנ"ל
 • מהם השינויים הנדרשים על מנת לאפשר לאותו ילד פעילות מועילה המפתחת את כישוריו. 
 
 
מרכזי למידה ופעילות
מרכז למידה
 • ייצוג סמלי של עולם הילד וסביבתו.
 • מרכז את מרכיבי הפעילות הדרושים לילד: למידה, עבודה, משחק ויצירה.
  מאפשר למידה ע"פ תיאוריות למידה חדשניות של הבניה ולמידה רב חושית
 • מאפשר תכלול של מיומנויות יסוד בתחומים קוגניטיביים, רגשיים,חברתיים והתנהגותיים
 • מאפשר התאמה לשונות גדולה של ילדים ותואם תפיסת עולם של ה"ילד במרכז" 
 
 
מרכז למידה - תרומה לילד- היבטים קוגניטיביים
 • חשיבה קבלת החלטות
 • הבנת רצף אירועים וזמנים
 • אנליטית
 • חשיבה יצירתית ודמיון
 • חשיבה ביקורתית
 • יכולות אורייניות
 • תכנון
 • פיתוח קשב וריכוז
 • הפשטה
 • הכללה בין פעילויות דומות במרכזים שונים- הבנת עקרונות
 
מרכז למידה - תרומה לילד- היבטים רגשיים
 • אוטונומיה
 • עצמאות
 • תרגול משימות התפתחות
 • פיתוח תחושת מסוגלות
 • דימוי עצמי
 • חשיפה למצבים יום-יומיים
 • הכרת רגשות שונים וזיהוי הקשר בין רגש להתנהגות
 • התמודדות עם קונפליקטים, בעיות ומצבי לחץ בסביבה מבוקרת 
 
מרכז למידה - תרומה לילד- היבטים חברתיים
 • קבלת החלטות לצורך פתרון בעיות
 • בחינת חלופות
 • פיתוח יכולת אמפטית והבנת האחר
 • זיהוי והכרה בנחיצות בשיתוף פעולה.
 • הכרה בצורך בעזרה לזולת
 • פיתוח סבלנות וסובלנות
 • חיקוי והתבוננות בדגם או מודל
 • פיתוח מוקד שליטה פנימי 
 
תכנון אופרטיבי
 • תכנון הנושא והתכנים בהתאם לצרכי הילד/התלמיד
 • מציאת המרחב המתאים ותיחומו
 • הגדרת התפוקות הרצויות 
 • איסוף החומרים וציוד
 • הגדרת מסגרת זמן
 • תכנון אפשרויות בחירה
 • סדר וניקיון
 • תפקיד המתווך
 • תיעוד 
 
להלן דוגמאות לתכנון סביבה חינוכית מצורפות בנפרד. דוגמאות אלה תוכננו ,עובדו והתבצעו בגן ילדים משולב לילדי גן חובה - על ידי ליאת אלמוזנינו 
 
 
ביבליוגרפיה
ליפשיץ, מ. לוינסון. (תשל"ד)מדריך לעבודה מעשית בגיל הרך מתוך הפרק: הכרת הסביבה החינוכית המאורגנת.משרד החינוך והתרבות
 
י. שדה, (1999) ארגון ועיצוב חלל הגן מתוך: שדות
 
ב.ס.נאש,(1982)השפעות ארגון מיוחד של חלל הכיתה על ילדי הגן בגילאי 4-5. מתוך: הד הגן מ"ו חוברת ב', הוצאת הסתדרות המורים
 
פוקס,(1988) מרכזי למידה בכיתה.הוצאת אח
 
ר.איסבל, (תשס"ג)ספר המרכזים השלם ,אח.
 
ל.איגלסיאס פורנירו,ארגון הסביבה בחינוך לגיל הרך",מתוך: איכות בחינוך לגיל הרך, ארטמד, פורטו אלגרה, 1998 (עמ' 229-281)
 
חדש! חדש! חדש!
אם ברצונך לפתוח גן חדש ! או שאת חושבת שהגיע כבר הזמן לעצב את הסביבה החינוכית של הגן לפי הכללים וכמו שצריך מבחינה:
א - חינוכית
ב - עיצובית
ג - ושיווקית
 
לגנים באזור המרכז
פגישה ייעוץ חינם בגן שלך
 
להזמנת פגישת ייעוץ הקלקי כאן
 
 
 

דף הבית | הגננת סקול - הרציונאל | 10 סיבות - למה הגננת סקול | סגל המרצים צוות  ההדרכה | שיווק הגן בעידן האינטרנט | סל השירותים | ליווי אישי ושיווקי | חוויה מוסיקלית | מן התקשורת | השכרת כיתת לימוד | ליווי אישי | דף תודה | t | הקמה, ניהול ושיווק גן ילדים - באזור תל אביב | באזור המרכז - הקמה,ניהול ושיווק גן ילדים 11 | באזור המרכז - הקמה,ניהול ושיווק גן ילדים | קורס הכרת המחשב והאינטרנט | פדגוגיה לגיל הרך באזור תל-אביב | פדגוגיה לגיל הרך 3 | קורס העשרה מוסיקלית לגיל הרך | עקרונות הלמידה ותוכנית הלימודים | השפות השונות בגן הילדים | הכשרת גננות מובילות | מניהול למנהיגות-קורס להעצמת הגננת | קורס אימון להעצמה אישית - באזור תל אביב | קורס קואצינג - מפגשי היוועצות לגננות | קורסי קוצינג | הנחיית קבוצות | פיתוח מיומנויות הניהול | אומנות הפרזנטציה | פיתוח אישי וצמיחה מקצועית | תנועה לגיל הרך | פדגוגיה לגיל הרך - באזור תל אביב | פדגוגיה לגיל הרך - באזור תל אביב | פדגוגיה לגיל הרך - באזור חיפה | נפגשים עם קטנטנים - ליאורה שלזינגר | הערכות לקראת שנת הלימודים הבאה והחוק החדש | ייעוץ וליווי אישי | ייעוץ פדגוגי | ייעוץ משפטי | ייעוץ פיננסי | ייעוץ שיווקי עיסקי | הרצאות אורח לגן | אבחון ופענוח ציורי ילדים | מדריכים לתנועה לגיל הרך | ליווי התפתחותי לתינוקות עד גיל שנתיים | מדריכי ריקודים לגיל הרך | מנושא למעשה - איכות הסביבה | מנושא למעשה - הגישה המתכללת | בניית תוכנית עבודה בגן הילדים | ניצני אוריינות והתפתחות שפתית בגיל הרך | הורים וילדים | הורים וילדים מתקשרים בתנועה | מדריכי תנועה להורים ופעוטות | מפעילי נופש פעיל | פסיכולוגיה של הילד המשחק | תנועה לגיל הרך | היבטים עסקיים בהקמת עסק | יישומי המחשב בגן הילדים | המחשב ככלי ניהולי בגן הילדים | המחשב ככלי שיווקי בגן הילדים | עקרונות הלמידה בגיל הרך | התפתחות שפה | סדנאות | מפגשי העשרה - ד"ר צבי ברק | פורום אקדמי | מרכז המידע | מאמרים בתחום השיווק | מודל חמשת החושים - רביב זייפלד | שיווק מפה לאוזן | מאמרים: כללי | מפילים עליהם תיק | יעוץ או היוועצות | זה לא נעים לי | מאמרים בתחום תרבות וחיברות | הישרדות | טיסות ותינוקות | מאמרים ומחקרים אקדמאיים | מאמרים בתחום הפדגוגי | אביה עוזני | עיצוב סביבה חינוכית בגן הילדים | סדר ומענה במערכות חינוכיות | פעילויות קייטניות לקיץ | משחקים ולומדים בגן הילדים | כיצד לבחור גן ילדים | דרך המלך בתקשורת תומכת | על חינוך ילדים, סיפורים ואתגרים | כיצד להכין את ילדך למעבר לגן החדש | ניהול כעסים במשפחה | מעבדות לחירות | אסיפת הורים הראשונה בגן! למה לצפות- | מאמרים בתחום תנועה לגיל הרך | חשיבות פעילות הורים וילדים בתנועה | שילוב ריקודי הילדים במסגרת שיעורי התנועה | בשבח התנועה | גרייה והעשרה של המערכת הווסטיבולרית בגיל הרך | מאמרים בתחום פסיכולוגיה התפתחותית | בייבי שיאצו | בנות מנוגה, בנים ממאדים | אימא מה תתני לי היום | כתיבה בקלי קלות | התנגדויות | גן פועל, שמח ולומד | הידרותרפיה: כשהמים מרפאים את הכאב | משחקי אגוזים | משחק ביתי | נעים בחצר הגן - חלק א | נעים בחצר הגן - חלק ב | האם השתגעתי | ניהול כעסים במשפחה | מעבדות לחירות | הכל אודות תיבות פעילות | אוויר ואווירה בגן הילדים | פרידה, קליטה והסתגלות לגן בגיל הפעוט | פרידה והסתגלות | בין חינוך לאילוף | מאמרים בתחום התזונה לגיל הרך | פחמימות הדלק של הגוף | 5 כללים לתזונה נכונה והרגלי אכילה טובים | תזונה נכונה לך ולכל המשפחה | מזונות פלא | תזונה נכונה והרגלי אכילה טובים לכל המשפחה | צרכנות נכונה | צבעי מאכל- צבעי מחדל | תזונת ילדים- דפוסים והרגלים | טיפים- עודף משקל מתבגרים וילדים | יום הולדת חגיגה נחמדת | ספרות מקצועית | שאלות נפוצות | מן התקשורת | אתרים מומלצים | ספרים מומלצים | האקדמיה לגיל הרך | תוספות | תוספות 1 | מועדון לקוחות | חדשות | הנחיות לנרשמים | טפסים להורדה | מבחן לדוגמא | המלצות על הרצאות | המלצות על קורסים | בחירת מתנה לחג החנוכה | הכנה לראיון עבודה | ניוזלטר |           | צור קשר |