קורס התפתחות שפה
  שפה ואוריינות בגיל הרך
 
תקציר הקורס:
בקורס זה יושם דגש על הקשר בין התיאוריה למעשה בתהליך התפתחות השפה הכתובה והדבורה. הקורס יתבסס על חקר השפה דרך תצפיות ועשייה אינטואיטיבית של הסטודנטים בסמסטר הראשון בכיתות האימון, ניתוחן, פיתוח תובנות בעקבות רכישת ידע תיאורטי ותכנון  המשך ההוראה בצורה מקצועית ומבוססת יותר. דהיינו: מן השדה אל התיאוריה, ומן התיאוריה אל השדה וחוזר חלילה.

השפה הדבורה והכתובה והקשר בניהן: מונחים מרכזיים: ארבעת תפקודי השפה, ניצני אוריינות, תפקידי השפה הדבורה והכתובה  וארגון סביבה לימודית אוריינית כביטוי לתפיסה חינוכית.
 
הרציונאל: השפה מעורבת בעשייה בשפע של הזדמנויות שונות ומגוונות ופעילויות בהן משולבת השפה הדבורה והכתובה מרחיבה את היכולות הקוגניטיביות והרגשיות של הילד.מערכת החינוך הקדם יסודי נערכה לטפל בקידום האוריינות בגיל הרך מתוך הגישה כי זהו צורך חיוני לקדם אצל ילדים בגיל הרך את השליטה בשפה הדבורה והכתובה ככלי המגביר את יעילות האינטראקציה של  ילד עם הסביבה שלו.
 

מטרות:
1
 הכרת התיאוריות המנחות את הגישה האוריינית ודרכי ההוראה בפועל.
2 הכרת  המסמכים הפורמאליים העדכניים המתייחסים להוראת קריאה/כתיבה.
3
היכולת לשרטט פרופיל לומד המתייחס למרכיבים החיוניים בקריאה ובכתיבה.
4 הכרת תהליך רכישת הקריאה אצל ילדים על פי המודלים ההתפתחותיים העיקריים.
5 תכנון ופיתוח סביבה לימודית אוריינית כביטוי לסביבה חינוכית.
 
 
 
תוכנית לימודים (סיליבוס)
 
מפגש מס'
הנושא
1
 קריאה מהי?  תרגילי קריאה
2
 לקראת קריאה וכתיבה.
3
בסיס תיאורטי לחקר ניצני אוריינות.
4
הוראה תואמת התפתחות
5
אירגון סביבה לימודית אוריינית
6 כתיבה בגיל הרך
7 גישות ושיטות להוראת הקריאה
 
מרצה: רבנר נחמה
דרישות הקורס
נוכחות: 80% מהמפגשים
קהל יעד
גננות מתחילות /  גננות ותיקות / גננות מובילות
מקום:
הקורס יתקיים ברמת גן, במרכז אשכול פיס רחוב רוקח 118
יש חניה חינם ובשפע


חומר ביבליוגראפי:
1. אטלף, נ. (1991) ליט"ף – למידה יחידנית פעילה.
2. ארצי .ב , מזור .ע . " בני השש יודעים פתאום לקרוא " , המנהל הפדגוגי , האגף לחינוך יסודי  המח' למיומנויות יסוד. משרד החינוך . תש"ס.
3. גוברין, ש. (התשנ"ט). נעשה ונקרא. משרד החינוך והתרבות, האגף לחינוך יסודי, ירושלים.
4. הד חינוך , כרך ע" ד , גיליון 9, מאי 2000 . לקט מאמרים ותגובות בעקבות הדיון על שיטות לרכישת השפה הכתובה בארץ.
5. הנאור,ד' (2003). הגישה המאוזנת להוראת הקריאה. הוצ' הקיבוץ המאוחד
6. ווהל, א., טובלי, א. (1994). בעיות גדולות של ילדים קטנים – איך לרכוש שפה בשלמותה? קרונות ומעשים בהוראת הקריאה, יחידה 6, עמ' 131.
7. ווהל,א', זילברשטיין,נ', לביא-דגן,ר', רון,ר' (2002). ניצני אוריינות. בתוך: קריאה-תיאוריה ומעשה. האוניברסיטה הפתוחה. כרך ג. עמ' 82-117 .
8. ווהל,א', שלו,ח' (1998). הגדרות של קריאה. בתוך: קריאה- תיאוריה ומעשה. האוניברסיטה הפתוחה. כרך א. עמ' 92-96 .
9. זיילר, א. (1988). קידום וטיפוח האוריינות במערכת החינוך היסודי. ניר עמדה. אגף החינוך יסודי, המחלקה למשוב והערכה, משרד החינוך.
10. טולצ'נסקי, ל. (1981). רכישת הלשון הכתובה כתהליך קוגניטיבי. אושיות 2, עמ' 122.
11. כהן, א. (?198). ארבע רמות בדידקטיקה. בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית. ירושלים.
12. לאור ר. וגלובמן ר., לימוד קריאה כחוויה. ת"א הוצ' רמות, אונ' ת"א (1990).
13. לוין א' , מתוך : הד הגן , חוברת ד' , סיון תשנ"ח , " מילחמת גוג ומגוג בין השפה כמיכלול  וטיפוח המיומנויות ".
14. מליץ,ע', מליץ,צ' (1993). אסטרטגיות להוראת הכתיבה.   הוצ' המכון לשיפור הישגים לימודיים. באר שבע.
15. עזר,ח' (2002). כתיבה, חשיבה ושפה. בתוך: קריאה- תיאוריה ומעשה.  האוניברסיטה הפתוחה. כרך ה. עמ' 23-29.
16. ענבר, ע., רביד, ש. (1995). אוריינות בכיתה א'. הוצאת ת-ל. מומלץ לעיין בכל הספר!
17. שימרון,י' (1992). הבדלים בין קוראים ורכישת הקריאה. בתוך: פסיכולוגיה של קריאה והבנת טקסט. עמ' 109-122 . הוצ' משרד הבטחון.
18. שר,ד., לוין, א., סלומון, ג. וחוב'. (2000). על השפה כמכלול – נייר עמדה של קבוצת חוקרים תחום האוריינות. הד החינוך, כרך ע"ד,גליון 9, עמ' 12-13.*מומלץ לעיין בכל הגיליון .      
 

דף הבית | הגננת סקול - הרציונאל | 10 סיבות - למה הגננת סקול | סגל המרצים צוות  ההדרכה | שיווק הגן בעידן האינטרנט | סל השירותים | ליווי אישי ושיווקי | חוויה מוסיקלית | מן התקשורת | השכרת כיתת לימוד | ליווי אישי | דף תודה | t | הקמה, ניהול ושיווק גן ילדים - באזור תל אביב | באזור המרכז - הקמה,ניהול ושיווק גן ילדים 11 | באזור המרכז - הקמה,ניהול ושיווק גן ילדים | קורס הכרת המחשב והאינטרנט | פדגוגיה לגיל הרך באזור תל-אביב | פדגוגיה לגיל הרך 3 | קורס העשרה מוסיקלית לגיל הרך | עקרונות הלמידה ותוכנית הלימודים | השפות השונות בגן הילדים | הכשרת גננות מובילות | מניהול למנהיגות-קורס להעצמת הגננת | קורס אימון להעצמה אישית - באזור תל אביב | קורס קואצינג - מפגשי היוועצות לגננות | קורסי קוצינג | הנחיית קבוצות | פיתוח מיומנויות הניהול | אומנות הפרזנטציה | פיתוח אישי וצמיחה מקצועית | תנועה לגיל הרך | פדגוגיה לגיל הרך - באזור תל אביב | פדגוגיה לגיל הרך - באזור תל אביב | פדגוגיה לגיל הרך - באזור חיפה | נפגשים עם קטנטנים - ליאורה שלזינגר | הערכות לקראת שנת הלימודים הבאה והחוק החדש | ייעוץ וליווי אישי | ייעוץ פדגוגי | ייעוץ משפטי | ייעוץ פיננסי | ייעוץ שיווקי עיסקי | הרצאות אורח לגן | אבחון ופענוח ציורי ילדים | מדריכים לתנועה לגיל הרך | ליווי התפתחותי לתינוקות עד גיל שנתיים | מדריכי ריקודים לגיל הרך | מנושא למעשה - איכות הסביבה | מנושא למעשה - הגישה המתכללת | בניית תוכנית עבודה בגן הילדים | ניצני אוריינות והתפתחות שפתית בגיל הרך | הורים וילדים | הורים וילדים מתקשרים בתנועה | מדריכי תנועה להורים ופעוטות | מפעילי נופש פעיל | פסיכולוגיה של הילד המשחק | תנועה לגיל הרך | היבטים עסקיים בהקמת עסק | יישומי המחשב בגן הילדים | המחשב ככלי ניהולי בגן הילדים | המחשב ככלי שיווקי בגן הילדים | עקרונות הלמידה בגיל הרך | התפתחות שפה | סדנאות | מפגשי העשרה - ד"ר צבי ברק | פורום אקדמי | מרכז המידע | מאמרים בתחום השיווק | מודל חמשת החושים - רביב זייפלד | שיווק מפה לאוזן | מאמרים: כללי | מפילים עליהם תיק | יעוץ או היוועצות | זה לא נעים לי | מאמרים בתחום תרבות וחיברות | הישרדות | טיסות ותינוקות | מאמרים ומחקרים אקדמאיים | מאמרים בתחום הפדגוגי | אביה עוזני | עיצוב סביבה חינוכית בגן הילדים | סדר ומענה במערכות חינוכיות | פעילויות קייטניות לקיץ | משחקים ולומדים בגן הילדים | כיצד לבחור גן ילדים | דרך המלך בתקשורת תומכת | על חינוך ילדים, סיפורים ואתגרים | כיצד להכין את ילדך למעבר לגן החדש | ניהול כעסים במשפחה | מעבדות לחירות | אסיפת הורים הראשונה בגן! למה לצפות- | מאמרים בתחום תנועה לגיל הרך | חשיבות פעילות הורים וילדים בתנועה | שילוב ריקודי הילדים במסגרת שיעורי התנועה | בשבח התנועה | גרייה והעשרה של המערכת הווסטיבולרית בגיל הרך | מאמרים בתחום פסיכולוגיה התפתחותית | בייבי שיאצו | בנות מנוגה, בנים ממאדים | אימא מה תתני לי היום | כתיבה בקלי קלות | התנגדויות | גן פועל, שמח ולומד | הידרותרפיה: כשהמים מרפאים את הכאב | משחקי אגוזים | משחק ביתי | נעים בחצר הגן - חלק א | נעים בחצר הגן - חלק ב | האם השתגעתי | ניהול כעסים במשפחה | מעבדות לחירות | הכל אודות תיבות פעילות | אוויר ואווירה בגן הילדים | פרידה, קליטה והסתגלות לגן בגיל הפעוט | פרידה והסתגלות | בין חינוך לאילוף | מאמרים בתחום התזונה לגיל הרך | פחמימות הדלק של הגוף | 5 כללים לתזונה נכונה והרגלי אכילה טובים | תזונה נכונה לך ולכל המשפחה | מזונות פלא | תזונה נכונה והרגלי אכילה טובים לכל המשפחה | צרכנות נכונה | צבעי מאכל- צבעי מחדל | תזונת ילדים- דפוסים והרגלים | טיפים- עודף משקל מתבגרים וילדים | יום הולדת חגיגה נחמדת | ספרות מקצועית | שאלות נפוצות | מן התקשורת | אתרים מומלצים | ספרים מומלצים | האקדמיה לגיל הרך | תוספות | תוספות 1 | מועדון לקוחות | חדשות | הנחיות לנרשמים | טפסים להורדה | מבחן לדוגמא | המלצות על הרצאות | המלצות על קורסים | בחירת מתנה לחג החנוכה | הכנה לראיון עבודה | ניוזלטר |           | צור קשר |