שים לב: אתר זה (כרבים אחרים) נראה באופן לקוי בדפדפן שלך, בגלל שבחרת שלא לאפשר הרצת ג'אוה-סקריפט.
מכירות קבוצתיות מכירות רגילות
כל המכירות
 
תקנון
 
תקנון האתר
 
 
1 כללי
(א)
אתר הגננת שופס (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת הגננת בע"מ (להלן: "הגננת שופס"), משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות מכירות קבוצתיות.
(ב) בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הגננת שופס. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 
2. אודות המכירות
(א)
 הגננת שופס מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל.
בעלי החנויות ובתי העסק, ומפעיליהם (להלן: "בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.
(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם החנות או הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי ואם נמסר להגננת שופס מהספק המוכר את המוצר, ואת מחיר המכירה (להלן "דף המכירה").
(ג) במכירה קבוצתית יוצגו מעבר לפרטים אודות המוצר או השרות המוצע למכירה, ההצעות הזוכות. כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת
(ד) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
דע: הרשמתך לאתר מהווה את הסכמתך להרשמה גם לאתר הגננת, ולהגננת שופס (www.haganenet.co.il) לרבות פתיחת חשבון בהגננת שופס חברים והצטרפות לרשימת הדיוור של הגננת שופס חברים.
(ה) מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע הגננת שופס בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי הגננת שופס וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "כרטיס לקוח" שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה.
כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
חשוב להבהיר, הרשמה להגננת שופס מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות הגננת שופס, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של הגננת שופס.
 
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את הגננת שופס ו/או בעלי החנויות.
הרישום שנרשם במחשבי הגננת שופס יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות להגננת שופס בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.
הגננת שופס, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותו עת בחברות האשראי, בגין פעולה זו ישלם מבצע הפעולה עמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
(ו) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של הגננת שופס לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו בעלי החנויות ו/או הגננת שופס זכאיות לבטל את ההזמנה.
(ז) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הגננת שופס בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו בעלי החנויות ו/או הגננת שופס זכאים לבטל את ההזמנה.
(ח) בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: "בעלי החנויות") יציגו באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר למוצריהם ושירותיהם.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לבעלי החנויות בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
דע: הרשמתך לאתר, מהווה הרשמה לאתרי חברת הגננת. שם המשתמש והסיסמה אשר בחרת בעת ההרשמה לאתר, ישמשו אותך באתרים לעיל.
 
3. שיטות המכירה
 (א)
מכירה רגילה
(1)
 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(2) הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
(3) במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות של הגננת שופס יצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג הגננת שופס לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
(ב) מכירה קבוצתית
(1)
מכירה קבוצתית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות סופית (להלן: "הכמות המוצעת") של מוצרים או שירותים במחיר קבוע בהתאם ובאופן כפי שיפורט להלן.
(2) הגננת שופס ו/או בעלי החנויות יהיו רשאים, בכל עת, להגדיל את הכמות המוצעת.
(3) במכירה קבוצתית תימכר כמות יחידות בהתאם למספר המציעים. כל מציע יהא רשאי להגיש עד 3 הצעות לרכישת מוצר ו/או שרות, בטרם הסתיימה המכירה. הציע מציע הצעה לרכישת מוצר ו/או שרות במכירה קבוצתית יכנס שמו לרשימת הקונים.
(4) חשוב להבהיר, מציע יחשב כזוכה, עם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר, בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה.
(5) יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. ניתנה הצעה ע"י מציע וזכה המציע במכירה, יהא ביטול הזכייה כפוף לאמור בסעיף 10 לתקנון זה.
(ג) מכירות מיוחדות
(1)
הגננת שופס תהא רשאית להפעיל מכירות מיוחדות  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.
(2) הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.
(3) לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי הגננת שופס ו/או בעלי החנויות ו/או מי מטעמם.
 
4. מועדי המכירה
(א)  
במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
(ב) במכירה הרגילה ו/או הקבוצתית תחל ותיסגר במועדים שיפורטו בדף המכירה באתר.
(ג) על אף האמור בסעיף (ב) לעיל, באם תתקבל הצעה נוספת במהלך 2 הדקות האחרונות שלפני מועד הסגירה שפורסם, מועד הסגירה של המכירה ידחה בצורה אוטומטית ב- 2 דקות נוספות. הצעה נוספת שתתקבל במהלך 2 הדקות האחרונות שלפני מועד .הסגירה החדש תתחיל מניין חדש של 2 דקות עד למועד סגירה חדש וחוזר חלילה.
יובהר כי לאחר סיום המכירה לא תתקבלנה הצעות נוספות.
(ד) המכירה הקבוצתית תחל ותיסגר במועדים המפורטים בדף המכירה באתר. על אף האמור לעיל מכירה קבוצתית תסתיים מיידית ולפני מועד הסיום המפורסם בדף המכירה אם ניתנו הצעות כמספר המוצרים/או השירותים שהועמדו למכירה.
(ה) במכירה קבוצתית הגננת שופס תהא רשאית להאריך את מועד סיום המכירה ו/או להגדיל את הכמות המוצעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
(ו) במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה, רשאית הגננת שופס על פי שיקול דעתה לשנות את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה.
 
5. עדכון האתר ופרסום ההצעות במכירה קבוצתית
 (א)
בכל תקופת המכירה, יפורסמו באתר:
במכירה קבוצתית: כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי, מועד הגשת ההצעה.
יובהר ויודגש, תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן לכן מומלץ להגיש הצעה לא יאוחר מ- 30 שניות לפני תום המכירה.
(ב) הגננת שופס תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות באופן מקוון על מנת לספק למציע תמונה עדכנית ונכונה של ההצעות הגבוהות באותה השעה.
(ג)
ההצעות הזוכות במכירה קבוצתית יהיו אותם הצעות הרשומות ברישומי הגננת שופס בעת סגירת המכירה.
(ד) הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.
(ה) בתוך 12 שעות לאחר סגירת המכירה, הגננת שופס תפרסם את רשימת ההצעות הזוכות ופרטי הזוכים. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעת זכייה בתוך שעות 48 בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו.
פרטים אודות ההצעות שהוגשו ואודות המכירות שבוצעו ניתן למצוא בקישורית "כרטיס לקוח".
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את הגננת שופס ו/או בעלי החנויות.
גולש יחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.
(ו) רשימת ההצעות הזוכות, תעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי הגננת שופס. רישומים אלו מהווים ראיה חלוטה לנכונותם.
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים הגננת שופס ו/או בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 
6. אספקת/הובלת המוצרים
 (א)
הגננת שופס ו/או בעלי החנויות (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
הגננת שופס ו/או בעלי החנויות יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. הגננת שופס ו/או בעלי החנויות מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
(ב) הגננת שופס ו/או בעלי החנויות לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הגננת שופס ו/או של בעלי החנויות לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
(ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הגננת שופס ו/או בעלי החנויות יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ד) דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הגננת שופס ו/או בעלי החנויות יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
(ה) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו הגננת שופס או בעלי החנויות מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
(ו) זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
(ז) דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית הגננת שופס ו/או בעלי החנויות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
(ח) זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהחנות אם על פי מדיניות החנות ניתן לעשות זאת. לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מבעל חנות, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לבעלי החנות ממנה נרכש המוצר.
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. זוכה במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תבוטל זכייתו.
(ט) בעת הספקת המוצר, רשאים הגננת שופס ו/או בעלי החנויות ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך. ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.
(י) יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, יחשב כמקום מושבו של הספק ו/או של הגננת שופס, גם במקרה בו בחר, זוכה במכירה או רוכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
 
7. שירות לקוחות
(א)
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי החנות הספציפית.
(ב) פרטי בעלי החנויות ואופן ההתקשרות אליהם נמצאים בקישור אודות החברה המופיע בצידו הימני של העמוד הראשי בכל חנות או בצידו השמאלי של עמוד המכירות הקבוצתיות של החנות.
(ג)
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של הגננת שופס בדואר אלקטרוני service@haganenet.co.il, בטלפון או בפקס.
נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 
8. כשרות להשתמש באתר
 (א)
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה  על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(1)
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(2) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
(3) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(4) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
(ניתן לקבל תא בהגננת שופס דואר אלקטרוני ללא תשלום).
(5) חל איסור מוחלט על בעלי החנויות ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של בעל החנות באתר.
(ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הגננת שופס, רשאית למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1)
 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
(2) המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון;
(3) המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
(4) המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהגננת שופס או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כלשהו.
(5) בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
   
9. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
(א)
כדי לרכוש מוצר/שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות הקבוצתיות, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
(ב) המידע הנ"ל יועבר לחנות ממנה ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. הגננת שופס אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י מפעיל החנות במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ"ל הגננת שופס מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הגננת שופס תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
(ג) הגננת שופס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, הגננת שופס לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה
 
10. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
(א)
 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
(ב) לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
* ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
* ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ג) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לחנות ממנה נרכש המוצר ו/או השרות ו/או באמצעות הגננת שופס.
(ד) תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין
הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת בעל החנות, יחזיר בעל החנות למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות בעל החנות במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
(ה) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר בעל החנות למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו ע"י בעל החנות או ע"י הגננת שופס.
קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לבעל החנות במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות לחברת השילוח.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של בעל החנות.
(ו) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל החנות לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו
(ז) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.
(ח) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על הגננת שופס אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ט) הגננת שופס תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(1)
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
(2) במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
(3) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
(4) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
(5) אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
(6) אם יתברר להגננת שופס ו/או לבעלי החניות כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
(י) אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים הגננת שופס ו/או בעלי החנויות לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור הגננת שופס ו/או בעלי החנויות ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
(יא)
כשלון תמורה: הגננת שופס מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הגולש עקב כשלון תמורה מלא, תפעל הגננת שופס לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה הגננת שופס לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לבעל החנות, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח להגננת שופס הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.
 
11. תנאים נוספים
(א)
החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות הגננת שופס ואינן מופעלות על ידיה, ונמצאות באחריות הבלעדית של בעל החנות ומפעיליה. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו להגננת שופס ע"י מפעילי החנויות ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
(ב) נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילי החנויות ו/או את הגננת שופס. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ג) הגננת שופס אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית..
הגננת שופס אינה מתחייבת כי הקישורית (link) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל
(ד) הגננת שופס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הקבוצתית, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הגננת שופס שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, הגננת שופס לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ה) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הגננת שופס ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן הגננת שופס נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
(ו) אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י הגננת שופס.
(ז) רישומי המחשב של הגננת שופס בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 
12. שונות
(א)
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו, בלבד.
(ב) התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 15.1.2008 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הגננת שופס, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
קנייה מהנה צוות הגננת שופס.
אמנת שירות  |  שרות לקוחות  |  שאלות נפוצות  |  מדיניות ביטולים והחזרות  |  קניה בטוחה  |  כרטיס לקוח  |  פרסם אצלנו  |  דרושים  |  תקנון  |  צור קשר