חפש

גן ילדים - מעל 5 ילדים, משפחתון - עד 5 ילדים
ליד

לדוגמא: מעפילי אגוז 6 רחובותחיפוש מתקדם
השתלמויות בגיל הרך
 
 
 
 
 
 
 
מכללת לוינסקי לחינוך - השתלמויות
אודות המסלול לגיל הרך
רישום וקבלה
לימודים סדירים
לימודי ההתמחות:
החוג לאמנות  
החוג לטבע ומדע
החוג לספרות ילדים
תוכניות יחודיות לגיל הרך:
השתלמויות
מרכז משאבי הדרכה לגיל הרך - מכללת לוינסקי
 
א. חינוך, הוראה וסיוע לרווחת האדם בעזרת בעלי חיים   
 
מרכז התכנית: מר משה נתן
 
התכנית באה להכשיר מחנכים להוראה ולסיוע בעזרת בעלי חיים. תחומי העיסוק כוללים סיוע לאוכלוסיות הבאות: נפגעי נפש, מאושפזים בבתי חולים, אסירים, דיירי הוסטלים, משוקמי סמים, נוער וילדים לאחר התעללות, נוער מנותק, קשישים בקהילה ובבתי אבות. אוכלוסיות החינוך המיוחד: לקויות חושים, נכויות, לקויות רגשיות ונפשיות, אוטיזים ו P.D.D, פיגור, לקות למידה. אוכלוסיות החינוך הכללי: גנים, בתי ספר ופנימיות.
 
היקף התכנית
 
משך הלימודים הוא שנתיים. קיימת אפשרות ללמוד בשתי תכניות שונות:
 
תכנית מס' 1: תכנית דו-שנתית, מורחבת 64 שעות שנתיות. לימודים קודמים רלוונטיים ממוסד להשכלה גבוהה מזכים בפטור.
 
תכנית מס' 2: תכנית דו-שנתית, מצומצמת 40 שעות שנתיות.
 
תנאי קבלה
 
תכנית מס' 1: בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות בתחומים הבאים: חינוך, מדעי החיים, חינוך מיוחד, מדעי ההתנהגות, מקצועות רפואיים, מקצועות הרווחה. לבעלי תעודת הוראה עדיפות
קבלה ללימודים בתכנית. קבלת מועמדים בעלי תואר אקדמי מתחום אחר תישקל על בסיס אישי, ובאישור   ועדת חריגים. על המועמדים לעמוד בפני וועדת קבלה.
 
תכנית מס' 2: בעלי תואר אקדמי מוכר, או תעודת הוראה, או העוסקים בעבודה עם בעלי-חיים במסגרות שאינן דורשות תעודת-הוראה. על המועמדים לעמוד בוועדת קבלה.
 
מסגרת הלימודים
 
בתכנית מס' 1 שלושה ימי לימוד +יום התנסות
 
בתוכנית מספר 2 שני ימי לימוד +יום התנסות בשנה ב בלבד.
בשתי התוכניות  מתקיימים סיורים ולימודים במהלך חופשות הסמסטר.
 
נושאי הלימוד
 
 • הכרת עולם החי: פאוניסטיקה, פיזיולוגיה של מערכות, התנהגות בעלי חיים והבסיס העצבי וההורמונלי שלהם, בריאות החיות ורווחתן.
 • חיות המחמד ופינות החי כשדה טיפולי וכבסיס לפיתוח דרכי התמודדות   עם מצוקות אישיות וחברתיות. בעלי החיים כפתח להבנת עולמו של    היחיד. יצירת קירבה משקמת בין ילדים ובעלי חיים להגברת הפתיחות והביטחון העצמי, לשחרור מפחדים ולמניעת אלימות.
 • הבסיס הפסיכולוגי-אנתרופולוגי של הקשר אדם-חיה בהיבטים התפתחותיים, אבולוציוניים ותרבותיים.
 • הכרת הפוטנציאל הטיפולי הטמון בחיות שונות ויישומו הלכה למעשה.
 • אתיקה.
הלימודים בתכנית מקנים
 
 • ללומדים בתכנית מס' 1: לעומדים בדרישות משרד החינוך - תעודת הסמכה חתומה על-ידי משרד החינוך למורה, מחנך ומסייע לרווחת האדם בעזרת         בעלי-חיים. 
 •  ללומדים בתכנית מס' 2: אישור לימודים של מכללת לוינסקי על לימודים   בתכנית מורה, מחנך ומסייע לרווחת האדם בעזרת בעלי-חיים.
 • גמול השתלמות בתכנית אישית כמקובל.
   
לימודים בתכנית משולבת בהסמכה של אקדמאים להוראה
 
ניתן לשלב את הלימודים בתכנית "חינוך הוראה וסיוע לרווחת האדם בעזרת בעלי חיים" בלימודי הסבה לקראת הסמכה להוראה (למשל: הסמכה להוראה בגיל הרך, מורה לחינוך מיוחד, מורה לביולוגיה בבית ספר על-יסודי, מורה לטבע בבית ספר יסודי ועוד).
 
היקף הלימודים ייקבע לכל מועמד באופן אישי, על פי נתוני השכלתו. הלימודים  מקנים שתי תעודות מקצועיות המאפשרות היקף העסקה רחב.
 
לפרטים והרשמה: מזכירות מרק"ם, טל' 03-6901690,
 
mirkam@macam.ac.il 
http://info.levinsky.ac.il 
  
 
 
  ב. חינוך לתנועה בגיל הרך

מרכזת התכנית: גב' טלי פרידמן
 
לחינוך הגופני בגיל הגן חשיבות רבה בכל הקשור לאיכות חייו של הילד ושל המבוגר לעתיד. במכללת לוינסקי, שבה החינוך לגיל הרך הוא תחום מומחיות מרכזי, ניתנת עתה לגננות אפשרות להרחיב את הידע הבסיסי על חינוך גופני.
 
לגננות בפועל מוצע קורס ייחודי, המכשיר גננות לעבודה בגיל הרך בדגש על חינוך לתנועה. הלמידה בקורס תפגיש את הגננת עם הנושאים שבתכנית הלימודים החדשה המוצעת לגיל הרך, תוך קישור לניסיונה האישי המצטבר בעבודה בגן.
 
נושאי הלימוד
 
 • ארגון סביבה מעודדת תנועה.
 • התפתחות סנסו-מוטורית.
 • חינוך לתנועה.
 • חינוך לשלומות (יציבה, בריאות, בטיחות אישית, מודעות גופנית).
 • תנועת הגוף לקידום למידה.
 • משחק תנועתי וריקוד מובנה.
   
תנאי קבלה
 
גננות בעלות תואר ראשון .B.Ed בחינוך לגיל הרך.
גננות מוסמכות ללא תואר ראשון תחויבנה בלימודי השלמה של 3 שעות שנתיות של השלב הבסיסי בהכשרת הגננת לחינוך לתנועה.
 
היקף התכנית
 
תכנית דו-שלבית, 300 שעות בודדות, 10 שעות שנתיות. יום ב, בשעות 15.30-10.00.
(6 שעות שנתיות בשנה א', 4 שעות שנתיות בתכנית המשך).
 
גמול השתלמות: בתכנית אישית כמקובל.
 
תוענק תעודה של מכללת לוינסקי לחינוך
לפרטים והרשמה: מזכירות מרק"ם, טל' 03-6902482, mirkam@macam.ac.il 
 
 
 
ג.  מוזיקה לגיל הרך   
 
ריכוז וניהול אקדמי: ציפי כהנוביץ
 
מרצים
 
ציפי כהנוביץ, יעל ארנון, ד"ר מירי ברוך , ד"ר משה זורמן, מיכל חפר, שרית טאובר.
 
מטרות הקורס
 
העשרת המורים למוזיקה לגיל הרך בדרכים מגוונות של עשייה מוזיקלית בשירה, בנגינה, בתנועה ובהאזנה פעילה, הנשענות על המתודות המרכזיות בחינוך מוזיקלי. הערכת טקסטים ולחנים של שירי-זמר לגן הילדים.
 
נושאי הלימוד
 
 • ציפי כהנוביץ: סגנון ואיכות בפעילות מוזיקלית תואמת התפתחות.
 • שרית טאובר: מוזיקה ותנועה ביצירות מוזיקליות, לפי גישת ריתמיקה-דלקרוז.
 • ד"ר מירי ברוך: ישן וחדש בשירי גן הילדים - היבטים טקסטואליים.
 • מיכל חפר: מוזיקה עם פעוטות לפי גישת גורדון.
 • ד"ר משה זורמן: חדש וישן בשירי גן הילדים - היבטים מוזיקליים.
 • יעל ארנון: שירי משחק לגיל הרך.
   

תנאי קבלה
 
מורים למוזיקה בגיל הרך.
 
היקף
 
2 שעות אקדמיות, 56 שעות סה"כ. 14 מפגשים בימי ה' אחת לשבועיים, בשעות 18.50-15.40.
 
גמול השתלמות: בתכנית אישית כמקובל.
 
לפרטים והרשמה: מזכירות מרק"ם, טל' 03-6902482,
mirkam@macam.ac.il  
   
 
ד. ספרות בגישה טיפולית-חינוכית - ספרותרפיה בשיטת קובובי
 
יועצת אקדמית לתכנית: מרגלית שילוח
 
מטרת התכנית
 
לאפשר ללומדים לרכוש ידע יישומי לעבודה בעלת אופי ביבליותרפי. הלומדים יכירו עקרונות של שיטת קובובי - ספרותרפיה - והפעלתם באמצעות יצירות ספרות בקבוצות בגילים שונים.
 
הלימודים מציעים תשתית בשלושה תחומים: פסיכולוגיה, ספרות (כולל ספרות ילדים ונוער) וביבליותרפיה, וכן למידה של עקרונות בחירת טקסטים ודרכי הפעלה לסוגיות החינוכיות ולמצבי הנפש של הלומדים.
 
תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון לפחות באחד מתחומי החינוך, מדעי החברה, מקצועות שיקומיים/טיפוליים, פסיכולוגיה, ספרות. מדעי החברה או תחום קרוב.
ראיון אישי.
 
מן הנושאים
 
 • ספרותרפיה בשיטת קובובי - חינוך מסייע בעזרת ספרות
 • ביבליותרפיה וקריאה בשירה ובספרות
 • פסיכולוגיה התפתחותית: התפתחות מבגרות לזקנה
 • פסיכופתולוגיה (בלמידה מרחוק או בלמידה מונחית)
 • תיאוריות אישיות
 • גישות לפסיכותרפיה.
נושאים להשלמה (בהתאם לייעוץ אישי)

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית (למידה פנים אל פנים או למידה מרחוק). קורסים בחוג לספרות או בחוג לספרות ילדים (ההשלמות בתשלום נוסף, בהתאם למספר השעות הנדרשות).

בוגרי התכנית יקבלו תעודה של מחנך מסייע בעזרת ספרות - מטעם מכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב.
 
היקף: תכנית שנתית בת 8 שעות שנתיות (224 שעות בודדות).
סמסטר א: יום ב, 11:00 – 18:50 , סמסטר ב: יום ב, 11:00 – 17:00 
 
 
 
ה. עריכה והתקנה של ספרי ילדים
 
מרכזת התוכנית: ד"ר מירי ברוך
 
מטרת הקורס

הקורס בא להכשיר עורכים של ספרי ילדים ומתקינים של אנתולוגיות בספרות ילדים, כדי לשפר את רמתם הלשונית והמקצועית של החומרים היוצאים לאור בספרות הילדים: ספרי הילדים עצמם, קבצים המכילים פרקים או נושאים מקובצים בספרות הילדים, עיתוני ילדים וכן עיתוני בתי הספר. מדובר הן בספרות היפה להנאת הקוראים והן בפן החינוכי והלימודי של המקצוע.
קהל היעד

הלימודים מיועדים לבעלי תואר ראשון בספרות, לשון ובתחומים קרובים ולמורים בתחומים אלה. במקרים מיוחדים, תישקל קבלתם של סטודנטים בשלב מתקדם בתחומים אלה.
תכנית דו-שנתית בהיקף של 26 שעות שנתיות.
 
תכנים עיקריים
 • מבוא לעריכה (נירה הראל)
 • מבוא לסגנון (פרופ' מאיה פרוכטמן)
 • מבוא לספרות ילדים (ד"ר מירי ברוך)
 • כתיבה יצירתית (נורית זרחי)
 • עריכת עיתוני ילדים ועיתון ביה"ס (עשי ווינשטיין)
 • יסודות הניקוד ועריכת הניקוד (עליזה רישביץ)
 • יסודות התחביר (ד"ר אילנה מנשה)
 • סגנון ולשון בספרות הילדים (פרופ' מאיה פרוכטמן)
 • ניתוח סגנוני של טקסטים בספרות ילדים (עליזה רישביץ)
 • עריכת קבצים ואנתולוגיות ( ד"ר מירי ברוך)
 • ניתוח טקסטים עיוניים לילדים (ד"ר אילנה מנשה)
 • תרגומים, עיבודים והשוואת נוסחים בספרות הילדים (ד"ר שמעונה פוגל) 
     

 
ו. סדנה לכתיבה יוצרת - מבוגרים כותבים לילדים
 

מנחה: המשוררת והסופרת נורית זרחי

סדנה ייחודית המיועדת למעוניינים להתנסות בכתיבה יוצרת לילדים ולנוער, בהנחיית יוצרת ובעבודה קבוצתית. מנחת הסדנה, נורית זרחי, היא יוצרת לילדים מהשורה הראשונה: כתיבתה מקיפה סוגות שונות וכן קהלי יעד מגוונים (ילדים בגיל הרך, ילדים בגיל הגן, ילדים בבית הספר, מתבגרים ומבוגרים).

מטרות הסדנה

טיפוח יכולת הכתיבה תוך כדי עבודה יחידנית וקבוצתית. הסיפורים נכתבים על ידי המשתתפים תוך מפגש עם ספרי ילדים מובחרים המטפלים בנושאים המעסיקים את הילדים בשלבי התפתחות שונים. בעזרת המנחה נערכת ההתבוננות בתוצרי הכתיבה.
 
תכנים עיקריים
 
מהו סיפור ילדים? מה ההבדל בין סיפור לילדים לסיפור למבוגרים מבחינת הלשון, רמת הלשון, הגיבורים, העלילה, המבנה ונושאים נוספים שיטופלו במהלך הסדנה.
 
תנאי קבלה

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ולמורים ולגננות שיש להם עניין לכתוב ספרות ילדים או להתבונן בספרות ילדים ככותבים.
היקף: 2 - 3 ש"ש (56 - 84 שעות בודדות).
 
 
 
ז. ספרות ילדים לבני 3-8 היבטים ספרותיים, פסיכולוגיים ודידקטיים
    בשיתוף עם מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים

מרכזת: ד"ר רבקה גרון, מרכזת מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים
 
הקורס יתמקד במפגש עם יצירתם של יוצרים מן המיטב שבספרות הילדים העברית, ביניהם: ח"נ ביאליק, מ' ילן-שטקליס, ל' גולדברג, ע' הלל, נ' זרחי, ש' כהן-אסיף, ובבחינת יצירתם בזיקה למאפייניה הספרותיים ולצורכי הילד בגילים אלה. יתקיים דיון במכלול העקרונות, הדרכים והאמצעים לתכנון מפגש משמעותי וחווייתי בין ילדים צעירים וספרים.
 
קהל היעד:
 
גננות ומורות לכל שכבות הגיל, ספרנים, שוחרי ספרות ילדים.
 
היקף:
 
4 מפגשים אחת לשבועיים. כל מפגש בן 4 שעות אקדמיות.
יום הלימוד: א, בשעות 17:20 - 20:30

תכנית מפורטת של הקורס ובה תאריכי המפגשים, נושאי ההרצאות והמרצים, תישלח לכל פונה על פי בקשתו.


גני ילדים | גני ילדים לפי ערים | גני ילדים לפי שכונות | ספקים | הגננת – פורטל גני ילדים בישראל | Created by: Pixiesoft & Raz Marketing